Petra Medved

Petra Medved

Lahko branje pospešuje razvoj pismenosti

Kako pomembno je lahko branje za ljudi z motnjo v duševnem razvoju?

Herbarijske zbirke

Herbarij Janeza Krstnika Flysserja iz Ljutomera iz leta 1696 je najstarejši znani herbarij na Slovenskem

Pesnica in pisateljica Maja Munih

Obožuje subtilne metafore in večere, preživete ob branju ali v gledališču

Redka bolezen: miastenija gravis

Bolezen je treba dobro poznati in najti ravnovesje med fizično aktivnostjo in počitkom

Odrasli z motnjami avtističnega spektra

Oseba z avtizmom ima težave v socialnih odnosih in komunikaciji, težko predvidi stvari in težje razbere pomen povedanega med vrsticami.

Mednarodni košarkarski tabor Mihe Zupana

Udeležujejo se ga otroci in mladostniki, ki so gluhi, naglušni ali imajo polžev vsadek, ter otroci in mladostniki, ki slišijo

dr. Davorin Tome

Neutrudni raziskovalec narave, ki spodbuja k razmisleku, kako naj bi skrbeli zanjo

Pomežik soncu

ZPMS je lani na letovanje peljala 10.018 otrok, od tega kar 2.848 popolnoma brezplačno.

Miastenija gravis

Redka, kronična in neozdravljiva avtoimunska bolezen

12. mednarodni festival Igraj se z mano

Namen festivala je promocija različnosti