Petra Medved

Petra Medved

Stres in anksiozne motnje

Pomembno je, da ločimo tesnobo, ki je povezana s stresom od pretirane tesnobe, ki je glavna značilnost anksioznih motenj.

Nič o invalidih brez invalidov

Mednarodni dan invalidov 2018 - pogovor o invaldski problematiki z predsednikom Sveta za invalide RS Danetom Kastelicem

Geološki sprehod po Ljubljani

V Ljubljani vsak dan hodimo po fosilnih ostankih

Ali bo država priznala slovenski znakovni jezik?

Kako se razvija znakovni jezik in kaj bi pridobili gluhi, če bi ga priznali kot avtohton jezik in to zapisali v ustavo

Huntingtonova bolezen

Mutirani geni spremenijo duševnost in telo prizadetega

Država nima rešitve za tetraplegike

V domačo okolje se ne morejo vrniti, drugih institucionalnih možnosti ni

Slepota in slabovidnost

Pri nas ima hude okvare vida do 10.000 ljudi, resnejše okvare pa celo med 30.000 in 40.000.

Celovita rehabilitacija slepih in slabovidnih

Namen rehabilitacije je, da posameznika z delno ali popolno izgubo vida usposobi za čim bolj neodvisno življenje

Cerebralna paraliza

Na svetu je 17 milijonov ljudi s cerebralno paralizo

Življenje v tišini

Kakšen je svet gluhih in kako je z vključevanjem gluhih v družbo?