Jurij Popov

Jurij Popov - Novinar

Novinar urednik, ki je prešel v uredništvo dokumentarno-feljtonskega programa po osamosvojitvi Slovenije leta 1992. Do takrat, od leta 1984 dalje, je bil član uredništva Dnevno-informativnega programa, kjer je urejal poročila in vodil dnevno-informativne oddaje od Jutranjih kronik prek Dogodkov in odmevov do Radijskega dnevnika. Ko je prešel v DFR je nekaj časa urejal, oblikoval in vodil Socialni observatorij (v nočnem programu), ki je bil namenjen socialnim temam, od trgovine z ljudmi prek položaja žensk v sodobni slovenski družbi do moči in nemoči socialnih služb in tako naprej. Do upokojitve (aprila 2016) je pripravil več kot 750 radijskih dokumentarnih oddaj in sicer v rubrikah Naš gost, ki se je preimenovala v Razkošje v glavi, Naš kraj, oddaje, ki je ni več, Praznične reportaže, tudi teh ni več, Nedeljske reportaže in Sledi časa. Takoj po osamosvojitvi je preoblikoval in postavil na nove temelje oddajo Na današnji dan in jo leto in pol tudi urejal. Kot novinarja ga zanimajo predvsem socialne in zgodovinske teme, pa kulturne in popotniške. Kar zadeva zgodovinske teme ga najbolj zanimajo teme iz slovenske zgodovine, saj je prepričan, da jo premalo poznamo. V vsaki oddaji, ki jo pripravlja, zdaj kot pogodbeni sodelavec, poišče in poudari nekaj temeljnih vrednot, vrednot, ki imajo pomembno vlogo za sožitje med ljudmi, spoštovanje narodove identitete ter za dosledno sledenje Kantovemu kategoričnemu imperativu, ki ga šteje za temelj svojega novinarskega dela.

Svetilniki

Luči v temi

Fran Ramovš

Velikan slovenske znanosti in jezikoslovja

Slovenske Benetke

Kamna Gorica je s sistemom kanalov razpihovala kovaške mehove

Unesco v Sloveniji

Štirje slovenski vpisi na seznam in še več...

Zgodovina hrenoviške župnije – 83 let od rokopisa do natisa

Ob lanski 700-letnici župnije so se odločili za natis te knjige, in sicer v jezikovnem izvirniku, saj gre za jezik, ki je pomembna stopnja v razvoju slovenskega knjižnega jezika

Grad Žužemberk – vzorčni primer raščene arhitekture

Eden izmed najbolj slikovitih gradov na današnjem Slovenskem. A kakšna je njegova usoda?

Celjski grofje

120 let družinske sage

V zavetju Lune

Čas ob koncu leta je že od nekdaj v vseh kulturah poln posebnih običajev, navad, celo obredov.

Kako se rojevajo pravljice

Kakšen je občutek biti oče ali mati pravljičnih likov?

Pesmi iz teme

Zbirka v kletnih prostorih gradu Žužemberk

SAZU

80 let v službi slovenskega naroda

Fotoklub Maribor

Klub je bil ustanovljen že leta 1936, a še danes pa je v njem več kot sto članov