Sledi večnosti

Slovenski učenci v javni šoli se poleg francoskih najmanj učijo o religiji

Sledi večnosti 1280×720 px 28
foto: Ars

V Evropi ni enotnega modela poučevanja o religiji. V Sloveniji podobno kot v Franciji učenci religijskim vsebinam lahko prisluhnejo pri pouku različnih predmetov, v zadnjem triletju osnovne šole si lahko izberejo predmet verstva in etika, ki pa ni zaživel v praksi. Gre za tako imenovani dimenzionalni pouk, in kot ugotavlja dr. Aleš Črnič, redni profesor za religiologijo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, se učitelji pri svojem predmetu velikokrat izogibajo religijskim vsebinam ali pa jih podajajo v skladu s svojim osebnim prepričanjem. Zato ne preseneča ugotovitev, ki jo preberemo v monografiji Religija in šola , da slovenski osnovnošolci v javni šoli poleg francoskih v primerjavi z vrstniki iz drugih evropskih držav izvedo najmanj o religiji. Dr. Črnič ne pričakuje skorajšnje rešitve religijske nepismenosti naših otrok.
»Slovenija je ena od tistih družb, kjer je najbolj nemogoč na znanstvenih dejstvih utemeljen pogovor o religiji. Religija je popolnoma spolitizirana.«