Prvi na obisku

Mladinski dom Malči Beličeve

Otroci so deležni družinskega modela vzgoje z dvema vzgojiteljema oz. vzgojiteljicama na družinsko skupino

DSC04365
foto: Sara Grošić

Mladinski dom Malči Beličeve opravlja javno službo na področju vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, po javno veljavnih vzgojno-izobraževalnih programih. Letos so praznovali 90-letnico obstoja. Obiskala ga je ekipa Prvega; tehnik Vjekoslav Mikez in novinarja Aleš Ogrin in Cirila Štuber.

V domu lahko sprejmejo 77 otrok in mladostnikov, ki so razporejeni v šest vzgojnih skupin. Dom ima sedež na Mencingerjevi 65 v Ljubljani, v Ljubljani imajo še eno zunanjo stanovanjsko skupino in skupino v Brežicah, ki je povsem samostojna. Otroci se tam tudi šolajo, obiskujejo izobraževalne centre v Krškem, Brežicah in v Novem mestu.

Dom je pred 90 leti svoje poslanstvo začel kot sirotišnica, a to danes domu ne pušča negativnega prizvoka.

Mislim, da je namen vedno pomagati otrokom, ki so kakorkoli v stiski – ali so zanemarjeni, živijo v revščini ali imajo druge vedenjske in čustvene težave. Na sedajšnji lokaciji smo od leta 1991, v času do danes so se nekoliko spremenili programi. Otrokom ponujamo predvsem podporo. Večinoma so to osnovnošolci, ki lahko v domu ostanejo tudi po koncu osnovnošolskega izobraževanja. Otroke v tistem času premestimo v drugo stanovanjsko skupino, kjer nato nadaljujeo s srednješolskim izobraževanjem.

V Mladinskem domu Malči Beličeve za mlade skrbita dva matična vzgojitelja na skupino, pomaga jima še učitelj za individualno pomoč in ena gospodinja na dve skupini. V stanovanjskih skupinah so mladostniki povsem samostojni, sami si kuhajo, perejo in pospravljajo. Od teh otrok se tudi pričakuje večja avtonomija. Mladinski dom Malči Beličeve izvaja dejavnosti socialnega varstva z nastanitvijo, ki obsega vse oblike pomoči v zavodu ali druge organizirane oblike.

Otroci so deležni precejšnjega števila aktivnosti. V Domu zasledujemo družinski sistem vzgoje, to pomeni, da za vzgojno skupino, torej družino, kot rečeno, skrbita dva vzgojitelja, skupine so mešane po spolu in starosti. Značilnost otrok je, da potrebujejo v naprej jasno določene meje in strukturo. Znotraj urnika v celi ustanovi vzgojitelji načrtujemo tudi popoldanske aktivnosti, ki so zasnovane tako, kot bi bile v družini. V tem popoldanskem času sva matična vzgojitelja z mladimi od 13. ure do 21.30, nato do jutra, ko mladi odidejo v šolo, delo prevzame nočni vzgojitelj. Popoldne se mladi predvsem učijo, najmanj uro in pol, po učenju pa sledi prijetni del dneva, ko se otroci lahko ukvarjajo z najrazličnejšimi prostočasnimi aktivnostmi.

V Mladinskem domu Malči Beličeve imajo razvit tudi poseben koncept Botrstva, ki je letos praznovalo 25 let obstoja. Botrstvo namenoma nazivajo in pišejo z veliko začetnico.

Pred leti se je porodila ideja, da bi pridobili Botre, ki bi otrokom nakazovali majhna finančna sredstva, z namenom, da bi se naučili ravnati z denarjem. Ideja je z leti prerastla v projekt. Botri pridejo k nam, naš program pa je precej bolj razvejan, kot so ostala botrstva. Vsak Boter lahko otroku nakaže 21 evrov na mesec, potem pa se najmanj dvakrat še srečamo. Botri so povabljeni v dom, otroci in vzgojitelji pa pripravijo sprejem, nekaj spečejo in pripravijo manjša darila. Namen je seveda druženje. Boter je lahko vsak. Sprejme ga svetovalna delavka, ki z novim Botrom opravi razgovor. Botrsvto otrokom omogoča, da razvijajo različne potenciale, zato smo veseli vsake donacije v obliki prispevkov, oblek ali korporativnih akcij.

 

Avtorica fotogalerije je Sara Grošić.