Ob robu kmetijskega sejma AGRA

foto: maxpixel.freegreatpicture.com

Na sejmu Agra so predstavniki Zveza slovenske podeželske mladine kmetijskemu ministru Dejanu Židanu predali predlog mladih na  skupno kmetijsko politiko v prihodnjem obdobju po letu 2020. Jernejka Drolec se je o njihovih stališčih pogovarjala  s predstavnico  slovenskih mladih kmetov in s predsednikom Evropskega Foruma  Mladih kmetov, ki je bil te dni na obisku v Sloveniji. Mladi po vsej Evropi se strinjajo, da zdajšnji sistem subvencij ni več primeren, pravi Doris Letina iz Zveze slovenske podeželske mladin.

Članom slovenske podeželske mladine se je sejmu Agra pridružil tudi letos izvoljeni predsednik CEJE- Evropskega foruma mladih kmetov,  Jannes MAES, mladi kmet iz flamskega dela Belgije. Posebej za naš Radio je predstavil tudi nekaj stališč evropskih mladih kmetov  do oblikovanja skupne kmetijske politike  po letu 2020. Naš sogovornik prihaja iz okolice mesteca Aalter z družinske kmetije z 210 kravami , od tega je več kot polovica krav molznic. Njihovo družinsko kmetijo vodi  brat, pomagata mu oče in Jannes. Ta je  do zdaj, poleg dela na domači kmetiji, vodil dve kmetiji: kmetijo na Nizozemskem s 350 kravami molznicami in enim zaposlenim delavcem in drugo podobne velikosti v Belgiji. Po končanem mandatu na CEJI  načrtuje nakup kmetije in trajnostno kmetovanje v mlečnem sektorju. Do subvencij v kmetijstvu  v prihodnje imajo mladi kmetje na evropski ravni podobna stališča kot pri nas, še vedno bodo subvencije potrebne, pravi Jannes Maes.

ZSPM in Maes pri ministru Židanu na AGRI 2017 Predsednik ZSPM Rok Damijan, Predsednik CEJA Jannes Maes in minister za kmetijstvo Dejan Židan med razpravo o mednarodni konferenci mladih kmetov, ki bo prihodnje leto v Sloveniji. Minister je med drugim izrazil zaskrbljenost, nad dejstvom, da bo sredstev za kmetijstvo vedno manj. Jannes je poudaril, da to ni izgovor za zmanjševanje podpore mladim kmetom.

foto: Jernejka Drolec

“Prepričani  pa smo,  da sedanji način subvencijskih plačil, ki so vezana na hektar  ni več ustrezen, glede na težave s katerimi se v 21 stoletju srečuje kmetijski posel.  Vendar ne želimo  vsega obrniti na glavo, ker revolucionarne spremembe prinašajo kaos, tega pa si ne želimo. Nimamo jasnega stališča glede uporabe glifosata, tako niti ne zahtevamo prepovedi niti posebej ne zagovarjamo  njegove uporabe.   Do zdaj   se je  uporabljal  v mnogih državah tudi v kmetijstvu . Kot mladi kmetje zagovarjamo trajnostni , bolj vzdržen princip in želimo bi celotno kmetijstvo postavili na temelje trajnostne rabe naravnih virov. Trajnostnega kmetovanja ne bomo dosegli samo s prepovedjo  uporabe nenaravnih  aditivov, kot so pesticidi in gnojila, pač pa s pravilno uporabo. Mladi kmetje  imajo splošno gledano dobro in ustrezno izobrazbo , tako da lahko  tudi s pravilno uporabo zgradimo  trajnostno kmetijstvo brez tega,  da vse te snovi prepovemo.”

Ko sva se dotaknila vprašanja klimatskih sprememb pa je  naš sogovornik poudaril,  da so te del celotnega sveta, ne samo cele Evrope ali določene regije. In tega problema  se bomo morali lotiti globalno. Priznati je treba , da je kmetijstvo del problema,  s svojo dejavnostjo  vpliva na meje, ki jih lahko naš ekosistem prenese.  Predsednik CEJE močno verjame , da je kmetijstvo tudi del rešitve in sicer , če izboljša učinkovitost  v proizvodnji  ter pripomore k večjemu kopenskemu ponoru ogljikovega dioksida. Včasih pa pozabljamo,  da je kmetijstvo tudi  prva žrtev podnebnih sprememb: kot pravi , to lahko vidimo v sredozemskem delu Evrope, zagotovo tudi v Afriki.  Zato moramo  kmetijski sektor in naša življenja prilagoditi   povečanju temperature in drugim podnebnim spremembam  z vsemi posledicami.

Irena Rotar iz pobude EKOČI pred vzorčnim nasadom konoplje Goričke Simbe 2c, ki je predlagana za vpis med avtohtone sorte.

foto: Jernejka Drolec

Eden od predlogov  za oblikovanje  skupne kmetijske politike po letu 2020 res zadeva  upravljanje tveganj. Pri tem je mišljeno tako upravljanje finančnih kot vremenskih tveganj. Večje ko bodo podnebne spremembe, večja bodo tveganja oz. posledice na kmetijstvo.  Kot skupnost se moramo absolutno  pripraviti na to,  da bomo zagotoviti pokrivanje teh tveganj. To pomeni da moramo zagotoviti  stabilno proizvodnje hrane za trajnostno oskrbo  prehranske verige in obenem zagotoviti kmetom dostojen dohodek.

“Podrobnosti in jasne predstave o tem, kako naj bi ta finančni sistem kompenzacij deloval, še nimamo. Menimo, da bi lahko v skupna javna sredstva  vključili tudi privatni sektor . Jasno pa je, da bo morala celotna družba, vsa prehranska veriga , od primarnih proizvajalcev, predelovalne dejavnosti,  trgovcev  in tudi drugih sektorjev, torej širša skupnost,  vlagati v sistem,  ki ga bomo predlagali ali izbrali.”

Zveza slovenske podeželske mladine je od kmetijskega ministra in vodstva Pomurskega sejma dobila tudi že podporo , da bodo  prihodnje leto osrednja tema sejma Agra Mladi kmetje in  mladi s podeželja. Prav tako je dogovorjeno, da bo prihodnje leto kot uvod v sejem   oziroma med njim Slovenija gostila mednarodno konferenco CEJA – to je konferenco  Evropskega Foruma Mladih kmetov.