207 let slovenščine v šolah

foto: Elliot Brown

4. julij je pomemben dan za slovenščino v naših šolah. Na ta dan leta 1810 je izšel odlok o organizaciji javnega šolstva v ilirskih provincah, s katerim je slovenski jezik postal uradni jezik v vseh osnovnih in srednjih šolah. Z ustanovitvijo Napoleonovih Ilirskih provinc so želeli Francozi, potem ko je bila poražena Avstrija prisiljena slovensko ozemlje prepustiti Franciji, seveda čim prej razširiti znanje francoščine. Hkrati pa so za učni jezik postavili deželno slovenščino. O tem direktor Slovenskega šolskega muzeja v Ljubljani Stane Okoliš.

 

Valentin Vodnik, duhovnik, pesnik in učitelj, je imel v tistem času najpomembnejšo vlogo. Učbeniki so bili do takrat na našem območju samo dvojezični. Prav on pa je za pouk v slovenskem jeziku napisal prve učbenike. V Slovenskem šolskem muzeju pa iz tistega časa hranijo tudi tako imenovane Zlate knjige v slovenščini.

 

Vprašanje: Slovenščina ima danes najpomembnejšo vlogo v učnem načrtu devetletke. V katerem razredu devetletke imajo učenci največ ur pouka slovenščine in koliko je to na teden?

Odgovor: Največ ur pouka slovenščine imajo učenci v drugem in tretjem razredu, in sicer 7.

  • V prvem razredu imajo učenci na teden 6 ur pouka slovenščine, v drugem in tretjem torej največ, potem pa se število teh ur manjša. V devetem je ur slovenščine le še štiri in pol. Vendar moramo ob tem poudariti, da so v 7., 8. in 9. razredu s slovenščino tesno povezani tudi nekateri obvezni izbirni predmeti, kot so retorika, šolsko novinarstvo in tako naprej.
  • V prvem razredu je vseh šolskih ur na teden 20, v devetem pa že okrog 30 z izbirnimi predmeti vred.
  • V povprečju imajo osnovnošolci v devetih letih na teden 5,2 uri slovenščine na teden. Kar je največ med vsemi predmeti. V vsej devetletki je slovenščini namenjenih kar 21 odstotkov vseh obveznih ur. Sledita ji matematika in tuji jezik.