Studio ob 17.00

Aktualna oddaja Studio ob 17-ih vsak delovni dan v tednu! Odzivamo se na vse pomembne dogodke in dogajanja doma in v svetu. Oddaja je dobra zgodba 40 let. V tem času smo spremljali in komentirali vse pomembnejše teme.

Maturiteteni esej: Angel pozabe

Pregled letošnje literature za maturo, nasveti za pisanje eseja in življenjska filozofija pripovedi "Angel pozabe"

Položaj Romov

Večja vključenost romskih otrok v vzgojno-izobraževalne procese bi veliko pripomogla k njihovi vključenosti v družbo

Pripravljenost slovenske vojske

Slaba opremljenost in predvsem pomanjkanje kadrov

Transmaščobe na zatožni klopi

Konec z napolitankami, rogljički in podobno prehrano, če bodo vsebovale več transmaščob kot je dovoljeno

Kmetje ob Dravi še vedno terjajo sanacijo

Nepretočna Drava je konstantna grožnja

Direktiva o avtorskih pravicah

Kdo bo služil in kdo plačal in kakšen bo postal internet

Predsedniške volitve v Ukrajini

Največ glasov je dobil poliitčni novinec, komik Volodomir Zelenski

15 let Slovenije v NATU

O varnostnih razmerah v katerih deluje Nato, ki že 7o let zagotavlja varnost svojim članicam

Premikanje ure

V naših življenjih je premalo teme in preveč svetlobe, kar lahko predstavlja zdravstvena tveganja

Generacija 55 plus

Delež delovno aktivnih starejših je izredno nizek, delodajalci nimajo interesa, da bi jih zaposlili, sami pa izgubljajo željo za osebnostni razvoj