Prvi na maturi

Prvi na maturi

Za maturante smo pripravili različne vsebine v pomoč pri pripravi na splošno in poklicno maturo: od tega, kako se napiše maturitetni esej, do tega, kje pri posameznih predmetih po nepotrebnem izgubljajo točke.

Kako bo letos na poklicni maturi?

Novosti, posebnosti in prilagoditve, ki čakajo na več kot deset tisoč letošnjih maturantov poklicne mature
book-4126483_1920

Pri fiziki ne bodite površni

Pri drugi izpitni poli med šestimi nalogami izberete tri, tako da lahko izpustite snov, ki vam ne leži ali je niste dobro predelali v šoli
books-1204029_1920

Zgodovina na splošni maturi

Pomagajte si z dodatnim slikovnim gradivom, pisnimi viri in dodanimi zemljevidi
periodic-system-3014142_1920

Organska in anorganska kemija

Kako je lahko periodni sistem v pomoč in kdaj morajo maturanti začeti ponavaljati snov za ta izpit na maturi
man-4299342_1920

Sociologija na maturi

Kako izbrati prave teme in eseje, kako si razporediti čas pisanja in zakaj koncepti list ne sme ostati prazen

Sprechen Sie Deutsch?

O tem, kaj je najpomembnejše pri nemščini na maturi in na kaj vse morajo biti pozorni maturanti pri tem predmetu
hands-600497_1920 (2)

Geografija

Pozorno preberite navodila - v njih se skriva že pol odgovora
writing-1209121_1920

Vse o letošnjem maturitetnem eseju

Novosti, primerjava glavnih protagonistov in konkretna navodila za pisanje
man-3591573_1920

Psihologija na maturi

Kako pomemben je konceptni list, koliko je lahko v eseju subjektivnega mnenja in za kaj se najpogostje izgublja točke
2021-04-18 esej Konje krast Tadeja 2  S17 - foto zajem zaslona

Maturitetni esej: Konje krast

V drugi maturitetni epizodi Studia ob 17.00 o dobrem pisanju in romanu Pera Pettersona