Na pravi strani

Na pravi strani

Izobražujemo in osveščamo o vlogi človekovih pravic ter o pomenu ohranjanja demokracije.

"Veliko hitreje prijavimo soseda, ki krši covid ukrepe kot nekoga, ki izvaja nasilje nad žensko"

Nasilje nad ženskami je najpogosteje kršena človekova pravica
crowd-1294991_1280

"Pod resnim pritiskom je pravica do svobodnega življenja"

Katerim temeljnim človekovim pravicam in svoboščinam smo se odpovedali v imenu epidemije in katerim se nam ne bi bilo treba odpovedati?