Med štirimi stenami

Čeprav ste ob naslovu oddaje pomislili na nasilje med štirimi stenami, pa z vsebinami presegamo ta okvir. Težav in načinov njihovega reševanja je toliko kot ljudi. Svoje zgodbe in izkušnje pripovedujejo invalidi, odvisniki, starši otrok s posebnimi potrebami, in tisti, ki so se morali soočiti z boleznijo kot je na primer rak, multipla skleroza, ALS in duševna motnja. V oddaji se pogovarjamo tudi o težavah v partnerski zvezi, pri vzgoji otrok in komunikaciji med ljudmi. Oddaja poteka v živo, zato v njej lahko sodelujejo tudi poslušalci (tel. št.: 01-475-22-22).

Odrasli z motnjami avtističnega spektra

Oseba z avtizmom ima težave v socialnih odnosih in komunikaciji, težko predvidi stvari in težje razbere pomen povedanega med vrsticami.

Dostopni turizem

Tudi invalidi, slepi, gluhi ali drugače ovirani so turisti, zahtevajo le nekaj prilagoditev

Samopoškodbeno vedenje

Zgodbe mladostnikov so skrite med štirimi stenami. Njihovih stisk in vedenja ne zaznajo niti v družini

Pomežik soncu

ZPMS je lani na letovanje peljala 10.018 otrok, od tega kar 2.848 popolnoma brezplačno.

Alkoholizem zaznamuje vso družino

"Šele z izkušnjo partnerja alkoholika sem se zavedala, da je alkoholizem pravzaprav v družinah."

Miastenija gravis

Redka, kronična in neozdravljiva avtoimunska bolezen

Rekonstrukcija dojke

V Sloveniji se več kot polovica bolnic z rakom na dojki odloči za rekonstrukcijo dojke

Multipla skleroza

Bolezen prizadene več žensk kot moških

Prosta igra je v otroštvu zelo pomembna, vendar je zelo ogrožena

Gregor Rožanc je pobudnik projekta Slovenija se igra in promotor doživljajskih igrišč brez nadzora odraslih

Ko živiš samo še za hrano

"Podajam ti roko in skupaj lahko naredimo tisto, česar nikoli nismo zmogli sami," pravijo v skupini OA Slovenija, anonimni skupini, kjer se srečujejo osebe z motnjami hranjenja