ponedeljek, sreda, petek
16.20

Delaj in molči

Neizplačevanje regresa, malice, potnih stroškov, pokrivanje neprodanega blaga iz lastnega žepa, mobing - razkrivamo sporne delovne prakse in jih komentiramo s pravniki. Kaj dela inšpekcija in kaj pravijo zaposlovalci?

»Blago, ki ni bilo prodano in je zgnilo, smo morali plačati sami«

Zgodba nekdanje prodajalke, ki so ji večkrat kršili pravice, deležna je bila tudi mobinga

“Potnih stroškov mi niso povrnili, saj stranka ni sklenila zavarovanja”

Zgodba zaposlene v eni od slovenskih zavarovalnic, ki se je morala k strankam voziti z lastnim avtom na svoje stroške

“Arhitektura je enako prekarno delo”

Mladi arhitekt je vodil gradnjo objekta, ne da bi bil zaposlen v podjetju, ki je pridobilo projekt