Urška Valjavec

Urška Valjavec

V domovih za starejše kronično primanjkuje prostora

Z največjim pomanjkanjem se sooča Ljubljana

Kako koristiti dopust

Zakon o delovnih razmerjih natančno določa pravice zaposlenih

Upokojencem 10 evrov višji letni dodatek

Vsi upokojenci so danes poleg julijske pokojnine prejeli tudi letni dodatek

Ko se delavec med bolniško odsotnostjo odpravi na morje

Po primeru Kovinoplastike Lož, kjer naj bi sindikalnega zaupnika spremljali z detektivom, smo se pozanimali, kakšne so pristojnosti detektiva

Dopust in naše pravice

Odgovarjamo na vprašanja glede koriščenja dopusta

Pravice, pa tudi obveznosti glede izrabe letnega dopusta

Delavec je dolžan izkoristiti 14 dni dopusta v kosu

Na trgu dela primanjkuje delavcev

Delodajalci najemajo tuje delavce in množično kršijo njihove pravice

Sprememba višine denarne socialne pomoči

Vlogo morajo na novo oddati tako stari kot novi upravičenci

Uspeh gospodarstva je vse bolj odvisen od tujcev

Povpraševanje po dovoljenjih za delo tujcev se je skoraj podvojilo

Delo kot vrednota

Ko svoje delo čutimo kot poslanstvo

4 leta vlade pod lupo: Ali živimo bolje?

Ocenjujemo socialnoekonomski položaj ob koncu vladnega mandata

Voditelj prihodnosti ima rad svoje zaposlene

Podjetja morajo za konkurenčnost spremeniti vodenje in razmišljanje