Stane Kocutar

Stane Kocutar - Novinar

Po duši novinarski dokumentarist, po diplomi zgodovinar zaljubljen v teme iz katerih je moč iztisniti čim boljšo radijsko reportažo, po značaju raztresen radovednež in zbiralec čim bolj odštekanih dogodkov »na današnji dan«. Ker pa je bilo takih dni v preteklosti odločno preveč praviloma izpira zgodovinsko zlato iz štajerske reke preteklosti. Včasih ostane na situ kaj bleščečega. In to je za radio.
Trta_10_1_22

11. januar

Vinska trta, ki je preživela štiri stoletja * Avtor prvega slovenskega strokovnega medicinskega dela * Knjižničar univerzitetne knjižnice v Pragi * Mnenje Badinterjev komisije in mednarodno priznanje Slovenije
10_Ghega1

10. januar

Carl Ghega (1802-1860) je k nam pripeljal prvi vlak * Brezobrestna posojila za obnovo vinogradov * Neutrudno delo za slepe in slabovidne * Več kot dva tisoč zapisov za glasbenonarodopisni inštitut
9_Medved

9. januar

Drago Medved (1947-2016) publicist in kulturni ustvarjalec * »Buči morje adrijansko …« * Mojster balad in romanc * Dražgoška bitka
8_Pohorski

8. januar

Zadnji boj Pohorskega bataljona * Prešernoslovec in »Prešernova čitanka« * Metalurgovo znanje za avtomobilsko industrijo * 1,4 milijarde ameriških dolarjev »izgine« iz Narodne banke Jugoslavije
Ksenija_Trs

Ksenija Trs

Ob koncu letošnje pomladi bo minilo trideset let odkar je knjižničarka Ksenija Trs prvič stopila na bibliobus
7_Preporod

7. januar

Preporodovci za neodvisno in svobodno državo * Zobozdravnik, skladatelj in pevovodja * Razglas o presojanju avtomobilov in preizkuševanju krmarjev * “Pohujšanje v dolini šentflorjanski” na odru v Clevelandu
6_Zidar

6. januar

Pavle Zidar (1932-1992) socialni realist s prvinami novega ekspresionizma * Slikarski duh barvnega realizma in intimizma * Zdravnik in glasbenik * Pionirka naše sodobne plesne umetnosti
5_Vode

5. januar

Angela Vode (1892-1985) žrtev montiranega političnega procesa * Začetnik novoromantičnih slogovnih smeri v glasbi * Ljubljana dobi Splošno žensko društvo * Socialni realist izpod Pohorja
4_Ožbolt

4. januar

Jože Ožbolt (1922 – 2018) poveljnik odreda v mirovni misiji na Sinaju * Lublanske novice – prvi slovenski časopis * Eden naših najpomembnejših krajinarjev * Prvi dopisnik Dela iz Moskve
3_Verigarji

3. januar

Verigarji – poštna znamka iz leta 1919 * Prva bolnišnica za duševno bolne pri nas * Za enako delo – enako plačilo * Podjetnik in kulturnik iz Doline pri Trstu
2_Moškon

2. januar

Arhitekt Dušan Moškon (1924-2006) in ohranjanje arhitekturne identitete podeželja * Časopis »Naprej« in prizadevanja za Zedinjeno Slovenijo * »Slovenka« – tržaški list slovenskih žena * Temelji anesteziologije pri nas
14_Lausche

1. januar

Pred 80 leti je Cleveland dobil župana slovenskega rodu * Novo leto – novi koledar * Teolog iz Metave pri Mariboru - rektor Karlove univerze v Pragi * Ko je Ljubljana “zažarela v električni svetlobi”.