Petra Medved

Petra Medved

Slepota in slabovidnost

Pri nas ima hude okvare vida do 10.000 ljudi, resnejše okvare pa celo med 30.000 in 40.000.

Celovita rehabilitacija slepih in slabovidnih

Namen rehabilitacije je, da posameznika z delno ali popolno izgubo vida usposobi za čim bolj neodvisno življenje

Cerebralna paraliza

Na svetu je 17 milijonov ljudi s cerebralno paralizo

Življenje v tišini

Kakšen je svet gluhih in kako je z vključevanjem gluhih v družbo?

Priročna videoslovnica slovenskega znakovnega jezika

Dan odprtih vrat hiše slovenskega znakovnega jezika

Z znakovnim jezikom smo vsi vključeni

V Sloveniji je približno 1000 gluhih, ki uporabljajo slovenski znakovni jezik.

Invalidske pokojnine

Pravica do invalidske pokojnine je pogojena z obstojem invalidnosti zavarovanca, ki jo ugotavlja invalidska komisija

Mednarodni dan ozaveščanja o poškodbah hrbtenjače

Letos se je zaradi skokov v vodo povečalo število poškodb

Lahko branje pospešuje razvoj pismenosti

Kako pomembno je lahko branje za ljudi z motnjo v duševnem razvoju?

Herbarijske zbirke

Herbarij Janeza Krstnika Flysserja iz Ljutomera iz leta 1696 je najstarejši znani herbarij na Slovenskem