KiKs

Greš "z mano" na sprehod?

O enakovrednosti in zamenljivosti oblikoslovnih dvojnic

girl-3288623_1920
foto: MabelAmber

Saša Grčman, lektorica na Radiu Slovenija, razloži, da poznamo pisne, naglasne, besedotvorne in oblikoslovne dvojnice. Med zadnje sodita tudi primera, ki sta spodbudila nastanek tokratne jezikovne rubrike: s teboj, s tabo in z menoj, z mano.

"Gre za oblikoslovno dvojnico osebnih zaimkov jaz in ti v orodniku, to je v 6. sklonu, ednine. Če smo čisto natančni, besedi nista popolnoma enakovredni in prosto zamenljivi. Iz tega sledi, da je priporočljiveje izbrati prvo možnost, ki jo ponuja slovar, to je z menoj oziroma s teboj."