Studio ob 17.00

Dan suverenosti

30 let od odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije

Studio ob 17h
Dr. Janko Prunk, dr. Boris Žnidarič in general Janez Slapar
foto: Kocutar

Ko se je nekaj minut pred polnočjo 25. oktobra 1991 zaprla loputa malteškega trajekta v luki Koper je naše ozemlje zapustil še zadnji vojak jugoslovanske armade. Naša država je prevzela nadzor nad vsem svojim ozemljem in tako je bil s formalnim koncem osamosvojitvene vojne izpolnjen tudi najpomembnejši pogoj za njeno mednarodno priznanje. O okoliščinah in poteku umika voditelj Stane Kocutar s sogovorniki.

Gostje:
- upokojeni general-major Janez Slapar, načelnik Republiškega štaba Teritorialne obrambe,
- dr. Boris Žnidarič, tedanji namestnik poveljnika slovenske milice in poveljujoči operativni akciji umika,
- zgodovinar, zaslužni profesor dr. Janko Prunk.