naPOTki

"Živim na največji ladji na svetu"

Gre za predel občine Medvode, na katerega sta pomembno vplivali ustanovitev Papirnice Goričane in tudi železniška proga, ki je Ladjo razpolovila.

IMG_20210728_100224_resized_20210910_022009525
foto: Marko Rozman

Kot vemo, je ladja plovilo, veliko vodno vozilo, ki izpluje iz pristanišča, pluje, lahko tudi nasede ali se potopi. V naši državi pa najdemo tudi kraj s tem imenom. Pri imenu kraja Ladja gre za vodno krajevno ime, ki po vsej verjetnosti izhaja iz dejstva, da je bil v bližini jez. Predvidevajo, da je bilo v preteklosti sotočje Save in Sore v bližini ladenske cerkve ter da je zato nastal v dolini jez. Od kod torej izvor imena kraja? Je kdaj po reki Sori plula kakšna ladja?

Obstajajo mnoge domneve o izvoru imena, bodisi zapisane, bodisi v obliki ustnega izročila. V zgodovinske podrobnosti se je poglobil tudi domačin in ljubitelj zgodovine Mirko Mihovec, ki poudarja, da gre za predel občine Medvode, na katerega sta pomembno vplivali ustanovitev Papirnica Goričane in tudi železniška proga, ki je samo Ladjo razpolovila.

Delavci in delavke (prebiralke papirja) v tovarni papirja Goričane, slikani okrog leta 1895. V spodnji vrsti četrta z desne je Rozala Brus,roj.1875, iz Idrije. Zapisal Mirko Mihovec (pravnuk Rozale Kožuh).

foto: osebni arhiv/Mirko Mihovec

Tomaž Luštrek je rojen na Ladji in še vedno prebiva na Ladji.

"Vsakemu, ki me vpraša, kje živim, rečem na Ladji. In ko me potem vpraša, kako velika je ta Ladja, odgovorim, da tudi Amerika nima takšne."

Predsednik krajevne skupnosti Senica - Ladja, Stanislav Ulanec poudarja, da je ta predel občine Medvode pred velikimi izzivi glede infrastrukturnega razvoja kraja Ladja.

Stanislav Ulanec in Tomaž Luštrek

foto: Marko Rozman

Papirnica Goričane

foto: Marko Rozman

Domačin Boštjan Mežnaršič nam z materjo Ano, ki je najstarejša prebivalka Ladje, predstavi tudi druge zgodovinske podrobnosti kraja.

"Leta 1870 je skozi vas prvič zapeljal vlak. Zgrajena je bila namreč železniška proga Ljubljana–Trbiž. Vas je bila presekana na pol. Presekane so bile vse poti, ki so peljale na polja. Spomnim se parnih lokomotiv, ki sta jih spremljala dim in hrup."

Boštjan in Ana Mežnaršič