KiKs

"Ustanem" iz postelje in se "vsedem" za mizo (ponovitev)

Enostavni opravili. Velikokrat pa nas zmede, kako ju pravilno zapišemo: z v- ali u-?

idea-152213_1280-1200x675
foto: OpenClipart-Vectors

Vstati, usesti se, vmešati, udariti ...

"Zapisovanje glagolov s predponskim obrazilom v- ali u- je kompleksna tema, s katero se je ukvarjalo že veliko jezikoslovcev. Tudi glasovna realizacija obeh obrazil je zelo podobna, zato ne preseneča, da imajo ljudje težave pri zapisu. Enostavnih odgovorov oz. jasnih napotkov, kdaj kaj uporabiti, ni,"
- doc. dr. Boris Kern z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

V šolskih učbenikih in priročnikih najpogosteje zasledimo razlago, da predponsko obrazilo v- pomeni gibanje navznoter, predponsko obrazilo u- pa gibanje v nasprotni smeri in od celote na manjši del. V KiKs-u razložimo še nekaj pravil in naštejemo priročnike, ki nam pri tem lahko pomagajo.