Studio ob 17.00

Odločanje o vodah preloženo na volivce

Poglobljena razprava o argumentih za novelo zakona in pomislekih proti njej

2021-06-01 voda - foto Pixabay
foto: Pixabay

Novela zakona o vodah, ki ob obalah omogoča široko graditev objektov v javni rabi, je v politiki in javnosti burila duhove že pred sprejetjem. Zdaj, ko je o zakonu razpisan referendum, se retorika obeh strani zaostruje. V vladi trdijo, da so bili podpisniki zahteve za referendum zavedeni, češ da zakon po novem na priobalnem pasu dejansko dopušča le neškodljive gradnje. Pobudniki referenduma odgovarjajo, da ima tudi množica domnevno neškodljivih objektov lahko usoden vpliv na protipoplavno varnost, morda pa tudi na kakovost vode, ki jo pijemo.

O tem, kako bodo videti obale, če bo zakon začel veljati, kakšna je naša kultura upoštevanja varovalk in, nenazadnje, o tem, kaj sploh piše v zakonu, voditeljica Erna Strniša z gosti.

Gostje:
Roman Kramer, direktor Direkcije za vode, Ministrstvo za okolje in prostor,
Barbara Čenčur Curk, Naravoslovnotehniška fakulteta,
Miha Stegel, civilna iniciativa Danes,
Franci Rokavec, državni svetnik, predstavnik Združenja občin Slovenije.