Prvi na maturi

Sociologija na maturi

Kako izbrati prave teme in eseje, kako si razporediti čas pisanja in zakaj koncepti list ne sme ostati prazen

man-4299342_1920
foto: pixabay.com

Izpit iz sociologije na maturi je sestavljen iz pisnega dela in seminarske naloge. Notranji del, seminarska naloga, prinaša 20 % celotne ocene, po besedah Jerneja Jaklja, prof. sociologije na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, bodo kandidati pri tem delu letos zelo uspešni, saj so skozi delo na daljavo v navezah s svojimi profesorji nemoteno lahko opravljali individualne razgovore, zbirali teoretično gradivo in prek intervjujev ter anket dobili tudi vso gradivo, ki so ga za izdelavo potrebovali. Kakšni so nasveti profesorja pri pisnem izpitu, zakaj se morajo držati izbrane teme, zakaj konceptni list ne sme ostati prazen in kako naj kandidati ponovijo snov teden dni pred izpitom pa več v naslednjih minutah. S profesorjem Jakljem, ki je tudi zunanji ocenjevalce na maturi se je pogovarjala Tadeja Bizilj.

Izpitna pola 1:

Temeljito preberite prav vsa vprašanja in se po tehtnem premisleku odločite, kateri dve od štirih tem boste izbrali. Ne samo pogledati naslove in se odločiti samo na podlagi tega. Za to namenite 10-15 minut časa, ki ga je več kot dovolj – in potem se držite tega, ne dvomite v svoje odločitve in ne menjajte teme več.

Bodite pozorni pri navodilih in glagolih ter tem, kaj od vas zahtevajo – če piše »navedite« ali »naštejte« štiri razloge ali če piše »obrazložite«, »predstavite« štiri razloge za razpad družine, ni enako.

Izpitna pola 2:

Izberite esej in se ga držite

Koncepta lista ne smeta ostati prazna.

Pred maturo čim večkrat ponovite učno snov in zaupajte v svoje znanje!