Svetovalni servis

Znova v vrtce in šole

S psihologinjo o vračanju otrok v vzgojno-izobraževalne ustanove

vrtec
foto: Rob Rhyne

Po več kot treh mesecih se v vrtce in prve tri razrede osnovne šole vračajo najmlajši otroci. Ker je bil premor tako dolg – bomo v ponedeljkovem Svetovalnem servisu govorili o tem, kako bo potekal ponovni vstop otrok v vrtce in šole, kje bi lahko otroci izkazovali primanjkljaje, kje bi se lahko pojavile težave in kaj v njihova življenja prinašajo ponovna druženja z vrstniki? Pa seveda tudi o tem, kako ponovno ujeti šolski ritem in se navaditi na jutranje vstajanje … Vprašanja bomo zastavili psihologinji Tini Vuri iz Društva šolskih svetovalnih delavcev Slovenije.