naPOTki

"Tukaj želimo razvijati serotoninski turizem"

Občina Šalovci: neokrnjena narava in industrijska neobremenjenost

11
Obeležje sončevega mrka leta 1999
foto: Prvi

Še na začetku 20. stoletja je naselje Šalovci bilo eno največjih naselij na Goričkem. Danes v Šalovcih živi le nekaj več kot 430 ljudi, še slabša je demografska slika v drugih naseljih občine, ki jo sestavlja 6 naselij: Budinci, Markovci, Dolenci, Čepinci, Domanjševci in Šalovci.

Idilična gričevnata prekmurska pokrajina je sicer izrazito kmetijsko območje, na katerem se opazen del prebivalstva preživlja s kmetijstvom. A nove priložnosti se kažejo v t.i. mehkem turizmu, ki ga omogočata neokrnjena narava in industrijska neobremenjenost.

Bernard Goršak z Zavoda za turizem, šport in kulturo Šalovci je eden izmed sogovornikov v naPOTkih, sicer pa v reportaži nastopi tudi Eko-socialna kmetija Korenika, osebnost pomurske leta 2014, ki je lokalni duhovnik, povzpnemo se tudi na šalovske griče. Na enem izmed njih je obeležje znamenitega popolnega sončevega mrka leta 1999, ki je bil najbolje viden prav v občini Šalovci.