Aktualna tema

Prej propadajoč objekt je danes ponos, kakršnega v radiju 300 km ne boste našli

Olimpijski vadbeni center Novo mesto pred drugo fazo gradnje

65670429
foto: www.alesfevzer.com

V Češči vasi pri Novem mestu je edini pokrit velodrom z atletsko stezo pri nas.