Nedeljska reportaža

Jezerski hram

Cerkniško jezero je čudovit navdih za mnoge in naravna danost za druge; "jezeru je, jezera nej!" pa hudomušno pravijo domačini

Foto arhiv Zavoda Jezerski hram – stavba muzeja 2019
Jezerski hram, 2019.
foto: Arhiv Jezerski hram

Cerkniško jezero že stoletja buri domišljijo najrazličnejših strokovnjakov, popotnikov, raziskovalcev pa tudi domačinov. Ti so z njim tesno povezani v dobrem in slabem. In tako ga želijo predstaviti tudi drugim: kot enkraten pojav, ki mu daleč naokoli ni para. Ena takih pobud je tudi Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Jezerski hram, ki je že več kot 20 let sinonim za organizacijo, ki raziskuje, varuje in ozavešča o lepotah naravne in kulturne dediščine presihajočega Cerkniškega jezera. Ta hram je ustanovil Vekoslav Kebe, ki s svojo družino, predvsem s hčerko Kristino Kebe, uspešno nadgrajuje predstavljanje naravne in kulturne dediščine Cerkniškega jezera in okolice. Delovanje in poslanstvo Jezerskega hram bomo spoznali v oddaji Nedeljska reportaža.

Sogovorniki

 

Vekoslav Kebe, 2020.

foto: Milan Trobič

Ustanovitelj Jezerskega hrama Vekoslav Kebe, ima vedno nove ideje in načrte.

Kristina Kebe, 2020.

foto: Milan Trobič

Mag. Kristina Kebe je že od malih nog vpeta v delovanje Jezerskega hrama, in tako jo zanima tudi vse, kar je povezano s Cerkniškim jezerom.

Leopold Mišič, 2016.

foto: Samo Razdrih

Leopold Mišič upokojeni pedagog, učitelj telesne vzgoje, je organiziral obiske učencev v Jezerskem hramu.

Matevž Podjed, 2019.

foto: Ljubo Vukelič

Matevž Podjed direktor Notranjskega regijskega parka se zavzema za sodelovanje med vsemi deležniki, ki delujejo na območju Cerkniškega jezera.

Maketa

V Jezerskem hramu v Dolenjem Jezeru  pri Cerknici želijo, da bi postali kulturno-izobraževalno in doživljajsko središče. Vse pa se je začelo, ko se je Vekoslav Kebe pred desetletji začel ukvarjati s turizmom, želel je imeti lokal s prenočišči. Pa mu žilica ni dala miru in se je domislil, da bi postavil tudi maketo Cerkniškega jezera. Po prvih obiskovalcih je spoznal, da ljudje Cerkniško jezero zelo slabo poznajo. Zato je maketo dopolnil in ji dodal razlago pojavov.

Kristina in Vekoslav Kebe, 2020.

foto: Milan Trobič

Predavanje.

foto: Branko Ceak


          

Izobraževanje

Izobraževalna delavnica izdelovanja lesenih drsalk, 2018.

foto: Arhiv Jezerski hram

Izobraževalna delavnica izdelovanje lesenih košar, 2018.

foto: Arhiv Jezerski hram

Izobraževalna delavnica izdelovanje jezerski čolnov, 2019.

foto: Arhiv Jezerski hram

Spoznavanje kraških pojavov.

foto: Arhiv Jezerski hram

Izobraževalni obiski

Jezerski hram in njegova maketa je pomemben učni pripomoček, je prepričan upokojeni pedagog, učitelj telesne vzgoje Leopold Mišič, ki je udeležence šole v naravi, v centru CŠOD Rakov Škocjan, večkrat pripeljal na obisk, s kolesi.

Zbirke

Spominska razstava

Zelo zanimiva in pomembna je spominska razstava posvečena spominu na Pavla Kunaverja, izjemnega poznavalca, in ljubitelja naravnih lepot Notranjske, še posebno Cerkniškega jezera in Rakovega Škocjana.

Geološka zbirka

Geološka zbirka, 2020.

foto: Milan Trobič

Kamnine, 2020.

foto: Milan Trobič

Knjiga vtisov

foto: Milan Trobič

Etnološki park

Vekoslavove vnukinje, 2015.

foto: Arhvi Jezerski hram

Vekoslav je  vsaki svoji vnukinji, Brini, Lini in Ajdi izdelal čoln z njihovimi imeni.

Drevak, 2020.

foto: Milan Trobič

Delavnica-izdelovanje drevakov

Pred delavnico, 2020.

foto: Milan Trobič

Delavnica.

foto: Arhiv Jezerski hram

Delo.

foto: Arhiv Jezerski hram

 

Splavitev čolna Matevža, 2006.

foto: Arhiv Jezerski hram

Etnološka zbirka

Zbirke ribolov, drsanje po starem, prevozi po jezeru-makete.

foto: Arhiv Jezerski hram

V Jezerskem hramu je poleg makete jezera zelo zanimiva etnološka zbirka z originalnimi predmeti, ki so jih jezerjani – prebivalci vasi ob jezeru – uporabljali za delo in tudi za zabavo.

Konkreten prikaz drsanja po starem, 2018.

foto: Arhiv Jezerski hram

Prikaz ribolova po starem.

foto: Arhiv Jezerski hram

Prevozi po jezeru

Multivizija

Multivizja, letni časi na jezeru.

foto: Arhiv Jezerski hram

Vekoslav Kebe je desetletje s fotografskim aparatom beležil spreminjanje podob Cerkniškega jezera, od jeseni do pomladi, in nastalo je na stotine fotografij. Izbor najlepših je vključil v multivizijsko predstavitev.

Ptice Cerkniškega jezera

V Jezerskem hramu sodelujejo med drugimi ( opis vseh sodelujočih najdemo v Jezerskem hramu) tudi s Prirodoslovnim muzejem Slovenije, in nastal  je zanimiv projekt spoznavanja ptic  na Cerkniškem jezeru. Na posebnem panoju, kjer so fotografije ptic, opis in drugi podatki, lahko s pritiskom na gumb slišimo kako se določena ptica oglaša.

Urejena okolica

Zbirka orodja, 2020.

foto: Milan Trobič

Izvirni spominek

 

Jezeru je, jezera nej!

Osrednja točka ali srce zavarovanega območja Notranjskega regijskega parka je seveda prav Cerkniško jezero, kjer pa že nekaj časa brnijo gradbeni stroji.

Renaturacija Cerkniškega jezera, 2019.

foto: Jošt Stergaršek

Vračanje jezera naravi, 2019.

foto: Jošt Stergaršek

Gradnja centra ob jezeru.

foto: Arhiv Notranjski regijski park

Oznake in smerokazi

foto: Arhiv Notranjski regijski park