Aktualna tema

Vsak glas šteje

Ilinka Todorovski, varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev, je most med javnostjo in RTV Slovenija

ilinka-todorovski-1200×800
Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija Ilinka Todorovski
foto: Foto: Urban Štebljaj

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija je most med javnostjo in javno radiotelevizijo. Odgovarja na vprašanja, pripombe, pritožbe in predloge, pojasnjuje, posreduje, piše mnenja in priporočila, sproža notranje razprave, predvsem pa presoja, ali programski ustvarjalci spoštujejo poklicna merila in standarde. Te dni je varuhinja Ilinka Todorovski na spletnem mestu rtvslo.si objavila svoje septembrsko poročilo, v katerem smo prebrali tudi to, da je prejšnji mesec dobila 136 odzivov in da je bilo pohval več kot običajno. Varuhinja pravi, da imajo gledalci, poslušalci, bralci zelo visoko nastavljene antene za številna vprašanja, ki so povezana z delovanjem javnega medijskega servisa:

“Vsake pritožbe moramo biti veseli. Nobeno vprašanje ne sme ostati neodgovorjeno.”

Ilinka Todorovski je prepričana, da lahko le v nenehnih in neposrednih stikih z javnostjo iščemo odgovor na vprašanje, kaj je javni interes. Kaj pa, ko varuhinja na podlagi pritožbe ugotovi kršitve, napake, spodrsljaje? Takrat v imenu občinstva reče: »Čakajte, to ni v redu!«
Varuhinja Ilinka Todorovski se strinja, da je treba medijsko zakonodajo posodobiti, hkrati pa poudarja, da so na področju medijev pogosto boljši mehkejši pristopi in samoregulacija:

“Ne verjamem v učinkovitost kaznovalnih pristopov, verjamem v zavezništvo, razpravo, dialog.”

Ilinka Todorovski, varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev, še dodaja, da bi bilo treba bolje definirati pritožbene postopke in možnosti za odzivanje na vsebine vseh medijev, ne le RTV Slovenija.