Na današnji dan

6. november

Leopold Kordeš, France Zupan, Marjan Mušič

DSC00231
foto: Jure K. Čokl / RadioPrvi

Do propada Avstro-Ogrske je bila Knafljeva ustanova najpomembnejša štipendijska ustanova, namenjena kranjskim študentom za študij na dunajski univerzi. Ustanovljena je bila na današnji dan leta  1676 z listino, ki je izhajala iz oporoke duhovnika Luke Knaflja.Ta je v njej skoraj vse svoje premoženje namenil slovenskim študentom. Glavni finančni vir je bila zapustnikova hiša v dunajskem mestnem središču, ki – seveda močno obnovljena – stoji še danes. Od ustanovitve pa do leta 1918 je Knafljevo štipendijo dobilo več kot 1.200 kranjskih študentov, med njimi Jernej Kopitar, France Prešeren, Friderik Baraga, Simon Jenko, Fran  Levec, Ivan Tavčar in Oton Župančič. 1961. leta je upravljanje Knafljeve ustanove prešlo v pristojnost ljubljanske univerze.

—–

Publicist, pripovednik, urednik in organizator  LEOPOLD  KORDEŠ  je urejal več časopisov, v letih od 1845 do 1849 tudi Laibacher Zeitung. Sicer pa so za slovensko kulturno zgodovino pomembne predvsem njegove širokopotezne pobude: že leta 1838 je namreč predlagal ustanovitev tednika Slovenske novice z literarno prilogo Zôra, v predmarčni dobi pa se je zavzemal za ustanovitev univerze ter zlasti gledališča v Ljubljani. Pripravil je celo zelo podroben načrt za organizacijo stalnega slovenskega Narodnega gledališča s poklicnimi igralci, vendar se njegova prizadevanja niso uresničila. Leopold Kordeš se je rodil na današnji dan leta 1808 v Kamni Gorici na Gorenjskem.

—–

FRANCE  ZUPAN  je po maturi leta 1909 na učiteljišču v Ljubljani obiskoval še slikarsko šolo pri Rihardu Jakopiču. Uveljavil se je kot izrazit krajinar, poleg ljubljanskih je slikal zlasti motive iz Slovenskih goric, Koroške, Dalmacije, Črne gore, Skopja in Sarajeva. Leta 1922 se je pridružil Klubu mladih, vendar ekspresionizma ni osvojil, opustil pa je barvito slikovitost in se na vrhu svoje ustvarjalosti je spet približal “barvitemu realizmu”. Slikar France Zupan se je rodil na današnji dan 1887 v Ljubljani.

—–

Na današnji dan leta 1904 se je v Novem mestu rodil arhitekt in publicist MARJAN  MUŠIČ. Že kot gimnazijec se je v krogu Božidarja Jakca, Ivana Čarga in drugih uveljavil kot slikar. Leta 1929 je diplomiral na arhitekturnem oddelku pri Jožetu Plečniku. Njegovo delo je zelo raznovrstno in obsega projektantske naloge pretežno spomeniške narave, konservatorske posege ter publicistiko o starejši in sodobni arhitekturi. Mednarodni ugled si je pridobil s prenovo in rešitvijo nagnjenega zidu cerkve svete Sofije na Ohridu leta 1953. Postal je član komiteja Unesca za reševanje spomenikov stare Nubije. Sodeloval je pri obnovi bazilike v Poreču in Dioklecijanove palače v Splitu, doma pa sta najpomembnejši njegovi obnovi Stare grofije v Celju ter gradu Otočec. Marjan Mušič je leta 1972 dobil Prešernovo nagrado.

—–

Kmalu po koncu prve svetovne vojne, na današnji dan leta 1918, je francoski maršal Franchet d´Esperey, vrhovni poveljnik antantnih sil na vzhodu, v brzojavki Narodnemu svetu v Ljubljani priznal obstoj slovenske vojske, čeprav njena država, Država Slovencev, Hrvatov in Srbov, mednarodno ni bila priznana. V začetku novembra leta 1918 je bila slovenska vojska že majhna sodobna armada; imela je dva generala, 47 višjih častnikov, 962 častnikov in več kot 11.000 vojakov.