Sledi večnosti

Mladi in vernost

Kako se mladi vključujejo v življenje cerkvenega občestva?

mnoc5beica
foto: Tadej Velenšek

V zadnjem obdobju Katoliška cerkev namenja precej pozornosti mladim. Papež Frančišek vidi mlade kot pomemben del cerkvenega občestva, ki jih je treba vključevati v njeno življenje in dejavnosti ter jim dati tudi možnost odločanja v cerkvi. Ali priporočilom katoliškega vrha sledijo duhovniki po župnijah, smo mlade katoličane vprašali na letošnjem vseslovenskem srečanju v Stični. Kako sprejete se počutijo v svojih župnijah?