Svetovalni servis

Od A do Ž o štipendijah

O pogojih, višini in vračanju državnih, Zoisovih, deficitarnih in Ad futura štipendij

people-2557396_1920
foto: Pixabay

Državne štipendije so namenjene dijakom in študentom, ki izhajajo iz socialno šibkejših družin. Zoisove so spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Štipendije za deficitarne poklice so namenjene mladim, ki se odločijo za izobraževanje za tiste poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov; npr. za izobraževanje za kamnoseka, peka, mizarja, zidarja, kleparja, dimnikarja. Štipendijo Ad futura pa lahko dobijo tisti študenti, ki odhajajo na študij v tujino, ali pa so tujci in bi želeli študirati v naši državi. O vseh naštetih štipendijah z direktorico Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS Ireno Kuntarič Hribar ter v. d. generalnega direktorja Direktorata za trg dela in zaposlovanje na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mitjo Bobnarjem.