Varčujemo s Prvim

Za otroke varčevati čimprej. Že, toda kako?

Kdaj se privarčevana sredstva poznajo na višini otroškega dodatka in plačila vrtca?

piggy-bank-968302_1920
foto: stevepb

»Za prihodnost otrok. Da bo iz malega zraslo veliko. Načrtujte otrokovo prihodnost.« Na takšne načine banke tržijo svoje varčevalne produkte, ki so večinoma namenjeni otrokom do 15. leta starosti. Alina Meško iz Zveze potrošnikov Slovenije je povedala, da tako kot pri ponudbi varčevanj za odrasle tudi tukaj pogrešajo več jasnosti in razumljivosti s strani bank. Najbolj pogosta načina izbire varčevanja za otroke sta sicer varčevalni račun in obročno plačevanje, kjer je pomembno, da  obdobje in znesek izberete po svojih zmožnostih.

“Sigurno je za vsakega mladega dobrodošlo, da ga nek denar tam čaka oziroma se za njega nalaga, ampak ravno tako je pomembno, da starši skozi te varčevalne produkte otroka učijo o denarju. Da ve, da je treba z denarjem upravljat in ne, da kar od nekje prileti.”

Pri nekaterih bankah lahko starši oziroma zakoniti zastopniki razpolagalno pravico prenesejo na otroka že po določeni starosti, recimo, ko otrok dopolni sedem let. Sicer pa od sprejetja Družinskega zakonika otrokovo premoženje do njegove polnoletnosti v njegovo korist upravljajo starši.

Pri ugotavljanju materialnega stanja vlagatelja in z njim povezanih oseb, torej tudi otrok, za pravice iz javnih sredstev, se denar na otrokovem varčevalnem in drugih računih upoštevajo. To pomeni neposreden vpliv na višino otroškega dodatka in plačila vrtca. Ravno zaradi strahu, da bodo skočili v višji dohodninski razred, se veliko staršev za varčevanja za otroke sploh ne odloča.

“Bilo bi bolje, da se vsaj do nekega zneska to ne upošteva. Varčevanje ne bi smelo biti kaznovano, ampak spodbujano.”