Studio ob 17.00

Paliativna oskrba

Zakaj tako neenak dostop do te pomoči

medicinske sestre
foto: Foto BOBO

Paliativna oskrba ni le lajšanje bolečin umirajočega, ampak je mnogo več. Zakaj kljub sprejetemu državnemu programu in akcijskemu načrtu ne zaživi, kot je zamišljeno? Kje se zatika, da se program, ki predvideva več kot le eno mobilno paliativno enoto, kot jo imamo sedaj, ne izvaja in zakaj je dostopnost do te oblike medicinske pomoči po državi tako različna?