Varčujemo s Prvim

Do 2000 € v 1 uri

Kakšne so pasti hitrih kreditov?

money-2724241_1920
foto: nattanan23

Avtomatizacija, hitrost, manjša količina potrebnih dokumentov in nižji kreditni standardi. Vse to so značilnosti hitrih posojil oziroma kreditov, ki jih ponujajo banke in hranilnice. Praviloma so omejeni na razmeroma manjše zneske do največ 5, 10 tisoč, tudi do 20 tisoč evrov s časom odplačila tudi do osem let. Za potrošnika so takšne pogodbe običajno tudi nekoliko dražje od običajnih kreditov. Banke in hranilnice so v vsakem primeru dolžne kreditirati odgovorno, preverjati kreditno sposobnost posameznikov ter jih hkrati opozoriti na tveganja in spremembe v prihodnosti. Kljub vsemu pa Alina Meško iz Zveze potrošnikov Slovenije opozarja, da ponudniki kar tekmujejo v pridevnikih, ko oglašujejo svoje storitve.

“Banke in hranilnice hitre kredite predstavljajo kot enostavno, hitro, brezskrbno stvar. Ljudem želijo sporočiti, da se ne rabijo ukvarjat s kreditom niti z njegovimi posledicami, ampak naj raje razmišljajo, kakšno dnevno sobo si bodo kupili. Zadolžitev oziroma dolgoročne posledice pa so nekako porinjene v ozadje.”

Glavni problem hitrih kreditov je v vzrokih za sklepanje takšnih pogodb. Največ ljudi se zanje odloči zaradi pokritja rednih stroškov ali celo drugih dolgov. Zadolžujejo se torej za kritje osnovnih življenjskih potrebščin ali že obstoječih limitov in posojil. Na Zvezi potrošnikov svetujejo, naj ročnost potrošniških kreditov ne bo daljša od 10 let, obrok pa naj ne presega 50 odstotkov vaših prihodkov. Za več nasvetov obiščite spletno stran VEM VEČ ali katero od številnih brezplačnih delavnic, ki jih pripravljajo s sofinanciranjem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Na spletni strani Zveze potrošnikov Slovenije pa si lahko pomagate s koristnim primerjalnikom tako potrošniških kot tudi stanovanjskih kreditov različnih bank in hranilnic.

“Opažamo, da ljudje niti ne naredijo pregleda svojega finančnega stanja, da se ne zavedajo nekih sprememb, ki lahko pridejo tako v njihovem prihodku kot tudi v samem gospodarstvu. In da potem tudi nerealno ocenijo svojo sposobnost odplačevanja teh dolgov. Vedno tudi pozivamo, da naj potrošniki poskušajo pridobiti čim boljšo ponudbo oziroma naj gredo z eno ponudbo do različnih bank.”

Kot opozarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije, preden se odločite za zadolžitev:

  • naredite pregled svojega finančnega stanja,
  • postavite si finančne cilje in jih časovno razporedite v prihodnost ter ocenite, kdaj jih lahko dosežete,
  • pri kreditih daljših ročnosti se izognite spremenljivi obrestni meri vezani na Euribor – vrednosti so trenutno še negativne, a so že začele rasti,
  • tudi sami ocenite svojo zmožnost odplačevanja obrokov do konca trajanja kredita,
  • primerjajte kredite med seboj in izberite najbolj ugodnega,
  • dobro premislite, ali tisto, za kar se nameravate zadolžiti, sploh potrebujete.