Vedno sem imel občutek, da lahko pomagam ljudem

Borut Hrovatin, upokojeni psiholog: Največji problem starosti je osamljenost

Borut Hrovatin je že 25 let upokojeni psiholog, ki je svoje delo začel na Zavodu za rehabilitacijo invalidov. Pravi, da je vedno imel občutek, da lahko pomaga ljudem in da je v nekem trenutku začutil, da je posameznik pravzaprav izgubljen.

Takrat smo bili tretji ali četrti v svetu, ki smo izvajali kompleksno rehabilitacijo invalidov. Stare avtomobile smo predelali za invalide in začeli učenje vožnje. Ukvarjal sem se predvsem s sprejemanjem invalidnosti, ljudem, ki so ostali na vozičkih, sem pomagal sprejeti novo stanje.

Pravi, da je pri rehabilitaciji zelo pomemben šport.

Gre za celostno sprejemanje sebe v novi vlogi. Šport ni pomemben le za moč in psihomotoriko, pač pa tudi ali pa predvsem za samozavest.

Danes je dejaven v Dnevnih centrih aktivnosti. Vodi pogovore, teme pa so zelo različne.

Danes je največji problem starosti osamljenost. Po centrih ne predavam, ampak se pogovarjamo v krogu. Tak način mi je bližji, saj rad vidim odziv ljudi.