Gymnasium

Socialne razlike in revščina

Kako razbiti stereotipe, ki revne potiskajo v še slabši položaj

IMG_1219
Z leve: Anže, Maja, Katjuša, Luka in zadaj Marjeta Ferkolj Smolič in Aleš Ogrin
foto: Žiga Žižak

Življenje v revščini povečuje družbene neenakosti in ujetim v njen začarani krog posledično zmanjšuje možnost konkuriranja na zdajšnjem trgu tako dela kot tudi izobraževanja. So revni res sami krivi za svoj položaj in kakšna je vloga socialne države v Sloveniji? Kakšni so stereotipi, ki revne potiskajo v še večjo bedo? Osvetlili in razbijali smo jih z dijaki Gimnazije Vič in predstavnico Društva prijateljev mladine Mojca Novo Mesto.