Med štirimi stenami

Slepota in slabovidnost

Pri nas ima hude okvare vida do 10.000 ljudi, resnejše okvare pa celo med 30.000 in 40.000.

slep-bela-palica
foto: Flickr

Po podatkih Svetovne zveze slepih je na svetu približno 253 milijonov slepih in slabovidnih, v Evropi pa jih je, po informacijah Evropske zveze slepih, približno 30 milijonov. V Sloveniji ima hude okvare vida do 10.000 ljudi, resnejše okvare pa celo med 30.000 in 40.000 ljudi, so ocenili v Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije, ki povezuje devet medobčinskih društev. Sedem društev praznuje letos 70 let delovanja, med njimi je tudi Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Celje. Kakšne programe izvajajo v društvu, da se slepi in slabovidni lahko čim bolj neodvisno in  enakopravno vključujejo v družbo, kakšne težave imajo v vsakdanjem življenju, kako je z izobraževanjem in zaposlitvijo ter kakšni tehnični pripomočki so jim na voljo za premagovanje vsakdanjih ovir in kako je z dostopom do informacij za slepe in slabovidne, sta v oddaji Med štirimi stenami razložila predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Celje Edvard Vodeb, ki je oslepel pred 50. leti in doktorica znanosti s področja uporabnega jezikoslovja Mateja Forte, ki slabovidna. Ob koncu oddaje pa se nam je pridružil tudi pomočnik generalnega direktorja RTV Slovenija za tehnično področje magister Marko Filli, ki je pojasnil novo storitev na Televiziji Slovenija, in sicer delovanje zvočnih podnapisov in zvočnih opisov na dodatnem zvočnem kanalu, ki je namenjana uporabnikom z okvaro vida.

Dodatni zvočni kanal, na katerem podnapise v izbranih dnevnoinformativnih oddajah bere govorna sinteza in na katerem so predvajani zvočni opisi izbranih del, si nastavite v jezikovnem meniju vašega TV sprejemnika. Za točne usmeritve si preberite navodila na spletni strani  http://www.rtvslo.si/dostopno/navodila/15 .V primeru težav se lahko obrnite na svojega operaterja televizijskih programov oziroma pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 28 68 klicnega centra TV Slovenija.