Aktualno

Kako premagati stereotipe glede žensk v politiki?

V tem mandatu samo šestnajst županj

IMG_20181018_165953
Zbornik raziskovalnega projekta Inštituta za ustavno pravo
foto: Prvi

Inštitut za ustavno pravo je en mesec pred lokalnimi volitvami izdal zbornik ŽupanJA. Delež županskih kandidatk je bil na zadnjih volitvah sicer nekoliko večji kot v prejšnjih letih, vendar so ženske izrazito podzastopane. Urednik zbornika in direktor Inštituta za ustavno pravo dr. Ciril Ribičič je povedal, da je na področju lokalne samouprave delež izvoljenih žensk najslabši.

“Šestnajst županj v 212-ih občinah je za polovico slabše od evropskega povprečja.”

Vika Potočnik je bila prva županja v samostojni Sloveniji. Svetuje več kulture v dialogu in spoštovanju ter načrtovanju vizije.

“Tu imamo ženske zelo malo besed. In stereotipi, ki vedno bolj prevladujejo v slovenskem prostoru. Predvsem v posebej agresivnem besednjaku, ki so ga posvojili tudi politiki.”

Ljudmila Novak je svojo politično pot začela leta 2001 kot županja Moravč. Nato je bila poslanka v Evropskem parlamentu. Leta 2008 je prevzela vodenje Nove Slovenije in zdaj je poslanka v Državnem zboru. Med vsemi političnimi funkcijami je bilo županovanje zanjo najtežje.

“Ker je bila to prva funkcija, na katero sem stopila nepripravljena. Imela pa sem veliko volje za delo in sem se z delom v kraju dokazala, zato so mi ljudje zaupali.”