Bo Ptuj podpisal sporazum o navezi hitre ceste na obstoječo?

Civilna iniciativa temu nasprotuje, vodstvo občine pa želi proučiti prometno študijo

Krajani terjajo obvoznico
foto: Danijel Poslek

Za sinoči načrtovan podpis sporazuma o navezavi bodoče hitre ceste Ormož – Markovci na obstoječo cesto Markovci – Ptuj je uspel le delno. Tudi pol urno dodatno usklajevanje med ministrom Petrom Gašperšičem in ptujskim podžupanom Gorazdom Oreškom namreč ni pripomoglo, da bi Ptuj sinoči vendarle podpisal sporazum o tej navezavi. A ga bodo, danes zatrjuje Orešek, takoj, ko bodo na mizo dobili celotno študijo  o prometni in ekonomski upravičenosti različnih možnosti izpeljave ceste mimo Ptuja. Na Ptuju torej želijo jasna zagotovila, da bo bodoča obvoznica – ki pa je ni še niti na papirju – potekala po južni trasi. Temu je naklonjen tudi minister Gašperšič:

“Severna trasa ne rešuje ničesar.”

Minister Gašperšič s predstavniki civilne iniciative

foto: Danijel Poslek

Podpisan sporazum ne daje odgovora na vprašanje, kdaj bo obvoznica umeščena v prostor. Minister Gašperšič je tako lahko le zagotovil, da je preusmeritev iz bodoče hitre ceste na že obstoječo le začasna.

Predvidena navezava na zdajšnjo cesto je le začasna. V vmesnem času pa se obvoznica umesti v prostor, po možnosti po južni trasi. In takšna zaveza je tudi v sporazumu.

Ptujski podžupan Orešek sporazuma ni podpisal

foto: Danijel Poslek