Za vsebine na spletu smo odgovorni vsi

Ustvarjaj, povezuj in širi spoštovanje: prijaznejši internet se začne s teboj

Več kot 100 držav iz vsega sveta danes obeležuje dan varne rabe interneta, dan, ko različne organizacije še glasneje govorijo o nevarnostih na spletu in varni rabi tehnologije. Microsoft je denimo predstavil drugo izdajo Indeksa digitalne omike, ki razkriva, da so mladi od 18 do 34 let, tako imenovana milenijska generacija, najbolj izpostavljeni spletnim nevarnostim, saj so prva generacija, ki je odraščala v digitalnem, medijsko zapolnjenem svetu z obilico časa za raziskovanje in eksperimentiranje. Starejši od 50 do 74 let so na spletu najmanj izpostavljeni nevarnostim, med vsemi vprašanimi se na spletu vedejo najbolj spoštljivo. Sicer pa so ženske tista skupina, ki so najbolj obremenjene z nadlegovanjem, nasilništvom in s posledicami tovrstnih dejanj. Najstnice pogosteje žrtve nadlegovanja kot najstniki, prav tako je nekoliko več odraslih žensk kot moških doživelo vsaj eno vrsto nadlegovanja na spletu. Ženske so pogosteje kot moški izgubile zaupanje v druge na spletu in v resničnem življenju, bile bolj izpostavljene stresu in pogosteje depresivne. Sicer pa je pozornost ob današnjem dnevu najbolj usmerjena na najmlajše.

Na slovenski točki osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav Safe.si so ob mesecu varne rabe interneta, ki poteka tudi letošnji februar, pripravili nova gradiva, različne dejavnosti na šolah in celodnevni seminar s predavanji. Tokratni dan varne rabe interneta poteka pod geslom Ustvarjaj, povezuj in širi spoštovanje: prijaznejši internet se začne s teboj. Marko Puschner s slovenske točke osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav Safe.si:

Glavni ustvarjalci vsebin danes smo uporabniki interneta. Mi smo tisti, ki lahko zdaj skrbimo, da so te vsebine prijetne, primerne, uporabne. Vse je odvisno od tega, kaj objavljamo.

Včasih je teh objav zelo veliko, celo preveč, še posebej pri mladih.

Internet je javni prostor in to velja za nas vse. Ko objaviš nekaj na internetu, je enako, kot če bi govoril po radiu ali nastopal na televiziji. Nikoli ne veš, kdo vse bo to videl.