Ob 25-letnici Slovenija Donor poudarili pomen domačih darovalcev

V register vpisanih več kot 20 tisoč potencialnih darovalcev

foto: ZTM

Pogovor vodjo Centra za tipizacijo tkiv in registra Slovenija Donor dr. Blanko Vidan Jeras.