Praznik slovenske znanosti

Letošnji dobitniki najpomembnejših nagrad v znanosti pri nas

foto: mizs

Znani so dobitniki najvišjih državnih nagrad v znanosti. O imenih je odločil 15-članski Odbor za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti in Puhovo priznanje. Gre za 29 nagrajencev s področij naravoslovja, tehnike, humanistike in ved o življenju. Med njimi sta tokrat le dve znanstvenici.

 Za življenjsko delo so nagradili fizika Slobodana Žumra

 Zoisovo nagrado za življenjsko delo je prejel teoretični fizik Slobodan Žumer, redni profesor fizike na ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko ter raziskovalni svetnik na institutu Jožefa Stefana. Je najopaznejši slovenski strokovnjak za teoretično fiziko anizotropnih mehkih snovi in eden vodilnih na svetu. Njegovi vrhunski raziskovalni dosežki in mednarodno sodelovanje ter zlasti tesno sodelovanje z našimi eksperimentalnimi fiziki so temelji, na katerih je nastala “ljubljanska šola fizike tekočih kristalov”, priznana kot eno vodilnih središč za anizotropne mehke snovi na svetu.

Slobodan Žumer je objavil več kot 270 znanstvenih člankov, ki so bili citirani več kot 9000-krat. Mednarodna znanstvena skupnost ga je počastila tudi z izvolitvijo za predsednika mednarodne zveze za tekoče kristale International Liquid Crystal Society in člana Evropske akademije znanosti in umetnosti. Pomembnost njegovih raziskav še najbolje razumemo, če ob pogledu na tekočekristalni zaslon pametnega telefona pomislimo, da je k nadaljnjemu razumevanju in razvoju zapletenih sistemov z možnostmi za nove tehnologije pomembno prispeval prof. Slobodan Žumer s sodelavci.

Tri Zoisove nagrade za vrhunske dosežke

Akademik in profesor ljubljanske filozofske fakultete ter vodilni raziskovalec antične zgodovine Rajko Bratož je bil nagrajen za monografijo Med Italijo in Ilirikom: slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki. Za raziskave zgradb nukleinskih kislin in proteinov z uporabo jedrske magnetne resonance so nagradili Janeza Plavca s Kemijskega inštituta. Zoisova nagrada za vrhunske dosežke na področju razvoja računalniško podprtih metod in orodij za sintezo in rekonstrukcijo procesov pa je šla v roke dekanu mariborske fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Zdravku Kravanji.

Zoisova priznanja za pomembne dosežke in Puhova priznanja za inovacije

 Sinoči so podelili tudi pet Zoisovih priznanj za pomembne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti. Ta so prejeli: Martin Milanič s primorske univerze za področje diskretne matematike, Anton Kokalj z inštituta Jožefa Stefana za dosežke v molekulskem modeliranju kemijskih procesov na površinah kovin, Egon Pelikan iz Znanstveno-raziskovalnega središča Koper za znanstveno monografijo Tone Kralj in prostor meje: umetnost med katolicizmom, fašizmom in slovenskim iredentizmom, Ines Mandić – Mulec z ljubljanske biotehniške fakultete za pomembne dosežke v mikrobiologiji ter Gregor Mali z novogoriške univerze za dosežke na področju jedrske magnetne resonance materialov.

Puhovo priznanje za pomembne dosežke na področju medicinske opreme je prejela raziskovalno-razvojna skupina 11-ih strokovnjakov iz inštituta Jožefa Stefana ter  podjetij SAVING in L-TEK. Za adaptivni sistem za upravljanje kakovosti puhal in zagotavljanje sledljivosti proizvodnje so nagradili skupino osmih raziskovalcev in inženirjev iz inštituta Jožefa Stefana in podjetja Domel.  Puhovo priznanje pa je prejel tudi Bruno Dujič iz razvojnega centra Intech-les za razvoj križno lepljene rebraste lesene plošče.