Marcel Proust: Radosti in dnevi

foto: Goran Dekleva

Francoski pisatelj Marcel Proust velja ob Franzu Kafki in Jamesu Joyceu za enega utemeljiteljev književnosti dvajsetega stoletja, za začetnika moderne proze. Tako vsaj nas učijo v srednješolskih klopeh. Toda kaj to pravzaprav pomeni? Na kakšen način Proust vidi posameznika – tako v njegovi intimi kakor v širšem socialnem miljeju –, da navsezadnje smemo reči: da, Proust ima prav; način, kako piše o človeku, se resnično prilega tisti strukturi občutenja sveta, ki je značilna za dvajseto, nemara pa tudi še za enaindvajseto stoletje? – Odgovor na to vprašanje bomo v tokratnem Sobotnem branju iskali ob listanju po Proustovem prvencu, kratkoprozni zbirki Radosti in dnevi. Gostja pred mikrofonom bo pisateljica, prevajalka in predavateljica francoske književnosti na ljubljanski Filozofski fakulteti, dr. Katarina Marinčič.