Legendne pesmi o Mariji in svetnikih

foto: Špela Šivic

Med pripovednimi pesmimi slovenskega, kakor tudi Evropskega in širšega sredozemskega prostora je veliko legendnih pesmi o Mariji in svetnikih. Pogosto gre za moralizirajoče nauke, ki so se v izročilo prenesli prek menihov ali drugih krščanskih pridigarjev. Te pesmi imajo zelo star izvor, a ker so se ustno izročale, so se na tak način tudi preoblikovale in posodabljale, tako v besedilu, kot v napevih in glasbenem podajanju. Oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi bo ponudila izbor in spremne komentarje najstarejših zvočnih zapisov teh pesmi, ki so kot večja zbirka pred leti izšle na zvočnem albumu Glasbenonarodopisnega inštituta.