Naše poti

Visit to Slovenia: Nils Muižnieks, Commissioner for Human Rights, Council of Europe Škocjan, Dobruška vas settlement, March 21th, 2017
foto: ©CoEBorut Krajnc

»Slovenija si mora prizadevati za zaščito ranljivih ljudi,« v svojem poročilu opozarja komisar Sveta Evrope za človekove pravice, Nils Muižnieks, ki je marca letos obiskal Slovenijo in podrobneje spremljal stanje človekovih pravic beguncev, prosilcev za azil in migrantov, Romov, izbrisanih ter revščine. »Rezultati projekta Nacionalne platforme za Rome, so spodbudni in z njim bomo nadaljevali,« pravijo na Uradu za narodnosti. Model sodelovanja Romov, lokalne oblast, države in drugih deležnikov, ki so pomembni pri urejanju romski naselji, bodo v prihodnjem letu skušali prenesti tudi v druge občine. Spremljali smo dogajanje na poletnem taboru otrok iz Prekmurja in Maribora v organizaciji Centra šolskih in obšolskih dejavnosti in srečanje romskih organizacij in posameznikov s Svetom romske skupnosti. Jim bo uspelo poenotiti stališča, ki zadevajo Rome v odnosu do države? Več v Naših poteh, v ponedeljek po 21. uri.