18. maj

Niko Belopavlovič
foto: wikipedia.org

Na današnji dan leta 1861 se je rodil slikar FERDO VESEL. Študij je začel na dunajski akademiji, končal pa na münchenski s specialko leta 1893. Izhodišče in stalnica njegovega slikarstva je bil realizem, vendar je pod vplivom impresionizma poskušal slikam vdahniti razpoloženje in v njih izpovedati osebno videnje slikarskega predmeta. Ferdo Vesel je veliko eksperimentiral s tehnikami, največ pa je slikal v olju, predvsem pokrajine, portrete in tihožitja.
—–
Tenorist, operni in koncertni pevec ter pedagog ADO DARIAN je študiral na dunajskem Novem konservatoriju, v času med svetovnima vojnama pa se je uveljavil v številnih evropskih središčih. Največ je nastopal v Hamburgu, Leipzigu, Pragi, Baslu, Berlinu in Köbenhavnu. V Ljubljani je prvič gostoval leta 1925, za stalno pa se je naselil v njej leta 1940, ko je prevzel mesto glavnega tajnika Slovenskega narodnega gledališča. Kot tenorist je bil pevsko zanesljiv in igralsko prepričljiv interpret, kot pedagog pa je vzgojil veliko izvrstnih slovenskih opernih pevcev. Ado Darian se je rodil na današnji dan leta 1895 v Bistrici ob Sotli.
—–
Zgodovinar ANTON KROŠL se je rodil na današnji dan leta 1905 v Brežicah. Po doktoratu iz zgodovine se je izpopolnjeval v Franciji. Poučeval je na trgovskih srednjih šolah, pozneje pa je ustanovil svojo lastno zasebno trgovsko šolo. Bil je prvi slovenski avtor, ki se je v učbenikih posebej posvetil zgodovini trgovine. Na podlagi obsežnega arhivskega gradiva, sicer brez spisov za briksenško posest – ti mu tedaj niso bili dostopni – je zgodovinar Anton Krošl natančno preučil potek in rezultate zemljiške odveze na Kranjskem.
——-
Politik in športni delavec NIKO BELOPAVLOVIČ se je po okupaciji Jugoslavije leta 1942 pridružil Osvobodilni fronti, odšel v partizane in deloval predvsem v mladinski organizaciji ter pozneje organiziral športne dejavnosti na osvobojenem ozemlju v Beli Krajini. Oktobra leta 1943 je bil z dvaindvajsetimi leti eden najmlajših udeležencev na Zboru odposlancev slovenskega naroda v Kočevju.
Po koncu vojne je orgniziral mladinske delovne brigade in bil med drugim tudi soustanovitelj Zadruge Elan v Begunjah, iz katere se je pozneje razvila tovarna športnega orodja in opreme. Vrsto let je bil poslanec v republiški in zvezni skupščini, v letih od 1966 do 79 pa glavni direktor Časopisno grafičnega podjetja Delo. Četrt stoletja je predsedoval prireditvenemu komiteju Planica, dobro desetletje pa je bil tudi predsednik Smučarske zveze Slovenije. Leta 1972 je prejel Bloudkovo nagrado. Niko Belopavlovič se je rodil na današnji dan leta 1921 v kraju Hrast pri Jugorju v Beli Krajini.
—–
Papež Janez Pavel II. je med svojim nekaj manj kot tri desetletja dolgim pontifikatom na sto sedmih potovanjih obiskal kar 127 držav. V Sloveniji je bil dvakrat: na prvi, tridnevni pastoralni in državniški obisk je prišel leta 1996 in imel kar osem javnih nagovorov. V Postojni ga je prav na njegov 76. rojstni dan poslušalo več kot dvesto tisoč ljudi. Drugič je Slovenijo obiskal 9. septembra leta 1999, ko je v Mariboru za blaženega razglasil škofa Antona Martina Slomška. Karol Wojtyla, papež Janez Pavel II., se je rodil na današnji dan leta 1920 v Wadowicah blizu Krakova na Poljskem.