Kakšno je znanje slovenskih medicincev

Reševali so enega od najbolj zahtevnih ameriških testov.

foto: Lidor

Študij medicine prav gotovo sodi med zahtevnejše in obsežnejše. Od študentov in mladih diplomantov pričakujemo visok nivo znanja, ki ga bodo kot zdravniki nadgradili pri delu z bolniki. Na ljubljanski Medicinski fakulteti so znanje nekaterih diplomantov letos prvič preverili s standardiziranim ameriškim izpitom CCSE, ki omogoča primerjavo s študenti iz drugih držav. Slovenski kandidati so se odrezali odlično! Zahtevnega preizkusa se je udeležilo 20 mladih diplomantov. V primerjavi z ameriškimi kolegi jih je nadpovprečen rezultat doseglo kar sedemnajst, trije med njimi s posebno pohvalo: tudi Sara Boštjančič in Jernej Bergant:

Test CCSE (Comprehensive Clinical Science Examination) je zasnovan tako, da ga kandidati pišejo na računalnikih prek spletne aplikacije in varne povezave. Odgovoriti morajo na več kot 180 vprašanj, za kar imajo na voljo le dobre štiri ure časa. Preverja se znanje z različnih medicinskih področij, kot so interna medicina, kirurgija, infektologija, družinska medicina,  javno zdravje.

Na Medicinski fakulteti so zapisali, da uvedba preizkusa hkrati pomeni tudi preboj pri uveljavljanju inovativnih pristopov in tehnologij v visokošolsko izobraževanje. »Fakulteta je dobra toliko, kolikor so dobri njeni diplomanti,« je ob podelitvi potrdil o uspešno opravljenem izpitu opozoril prodekan prof. dr. Igor Švab:

Saro Boštjančič zanima področje genetike, rada bi delala na pediatriji. Jernej Bergant pa želi vpisati specializacijo iz anesteziologije. Mladima zdravnikoma znanja, motivov in ambicij ne primanjkuje; zaželimo jima lahko le še srečo na nadaljnji poti. To pa bosta prav gotovo tudi potrebovala.