Kako ajurveda obogati razumevanje zdravja in bolezni

Beseda »ajurveda« izhaja iz jezika sanskrt in v prevodu pomeni »znanje ali znanost o življenju«.

foto: Amila Tennakoon

Sodelovanje in združevanje konvencionalne in komplementarne medicine vzbuja zanimanje, hkrati pa poraja dileme in tudi pomisleke. Vendar pa je to proces, ki se mu tudi v Sloveniji ne bomo mogli izogniti. Kako lahko ajurveda obogati razumevanje zdravja in bolezni znotraj sodobne medicine, so na nedavni okrogli mizi na Festivalu celostnega zdravja Dao Yah v Cankarjevem domu govorile zdravnice, ki poznajo ajurvedski medicinski sistem.

Zdrav duh in telo

Ajurveda je tradicionalni indijski način zdravljenja. Človeka obravnava celostno. Uči ga, kako naj ohrani ravnovesje med umom in telesom in povezanost z naravo. Beseda »ajurveda« izhaja iz jezika sanskrt in v prevodu pomeni »znanje ali znanost o življenju«.

Trem osnovnim silam, fluidom, rečejo tudi doše. Predstavljajo pet osnovnih elementov našega vesolja: zemljo, vodo, ogenj, zrak in eter. Vata je energija gibanja, ki jo sestavljata zrak in eter; Pitta je princip preoblikovanja, spreminjanja, ki združuje vodo in ogenj; Kapha pa je princip rasti in razvoja, ki ga tvorita zemlja in voda. Neravnovesje med tremi osnovnimi silami – Vata, Pitta in Kapha – vodi v bolezen.

Povezava s konvencionalno medicino

Ajurveda ima v Indiji že tisočletno tradicijo. V Evropi jo je v svoj zdravstveni sistem sprejela Švica. Zvezna vlada od leta 2015 omogoča in priznava izobraževanja za naziv komplementarnega terapevta in naravnega zdravilca za ajurvedsko medicino. Od devetdesetih let dalje je v Švici že potrjeno tudi eno ajurvedsko zdravilo. Kljub temu pa ni ena od metod, ki jo omogoča obvezno zdravstveno zavarovanje.

V zadnjem obdobju je ajurveda vse bolj prepoznana tudi pri nas; njene nauke odkriva splošna javnost, zanimanje zanjo pa kažejo tudi nekateri zdravniki. Na okrogli mizi so sodelovale zdravnice: Biljana Dušić, Saša Staparski Dobravec in Tjaša Šubic ter Helena Gantar Štular.