Na današnji dan

9. september

Zorka_Peršič
Zorka Peršič

Okoli leta 1620 se je v Kamniku rodil  skladatelj  JANEZ  KRSTNIK  DOLAR.  Šolal se je pri ljubljanskih jeziutih, nato pa je na dunajski univerzi študiral filozofijo in teologijo ter bil leta 1652 posvečen. Pozneje je postal glasbeni vodja v jezuitski cerkvi Am Hof na Dunaju. Pisal je vokalno-instrumentalne in instrumentalne skladbe, zasnovane v stilu visokega baroka. Dolarjevo glasbo karakterizirajo živa melodika, ki je blizu ljudski, harmonsko učinkovit stavek in razgibana ritmika.

—–

 Trgovski zastopnik  ALOJZ  VALENČIČ  se je rodil na današnji dan leta 1896 v Bazovici pri Trstu.  Kot pripadnik tajne protifašistične organizacije TIGR (Trst, Istra, Gorica Reka) je v dvajsetih in tridesetih letih prejšnjega stoletja sodeloval v skupinah, ki so pripravljale sabotaže in atentate ter skrbele za ilegalne prehode čez italijansko-jugoslovansko mejo. Leta 1930 je organiziral izdelavo peklenskih strojev, ki so jih uporabili za atentata na svetilnik zmage v Trstu in uredništvo časopisa Popolo di Trieste. Po aretaciji so ga mučili v zaporih v Kopru in Rimu ter pozneje pred posebnim sodiščem za zaščito države na prvem tržaškem procesu septembra leta 1930 obsodili na smrt. Skupaj s še tremi tovariši tigrovci so  Alojza Valenčiča ustrelil na gmajni v okolici Bazovice.

.—–

 Zdravnik MILKO  PEČE je eden izmed utemeljiteljev medicine dela na Slovenskem. Rodil se je na današnji dan leta 1902 na Ptujski Gori. Medicino je študiral v Pragi in Varšavi, tam je tudi diplomiral. Leta 1942 je bil pregnan v Nemčijo. Po drugi svetovni vojni je kot vodja ambulante za poklicne bolezni v Ljubljani preučeval te bolezni. Še posebno se je posvečal pnevmokoniozi, bolezni zaradi vdihavanja raznih vrst prahu. Zdravnik Milko Peče je raziskoval tudi zastrupitve z živim srebrom ter umrljivost kamnosekov v Rogatcu po podatkih iz mrliških knjig za leto 1720.

—–

Kulturna  delavka  in  gospodarstvenica  ZORKA  PERŠiČ  je leta 1940 diplomirala na filozofski fakulteti v Ljubljani, nato poučevala v Žalcu, ob izbruhu druge svetovne vojne pa se je pridružila partizanom. Leta 1945 je sodelovala pri ustanovitvi Založbe Mladinska knjiga v Ljubljani in jo v letih od 1953 do 1973 tudi vodila. Med drugim je po zgledu nemškega v Slovenijo pripeljala knjižni klub “Svet knjige”, predvsem pa je pomembno vplivala na oblikovanje slovenskega založništva in še posebej na izdajanje knjig za otroke in mladino. S koprodukcijskimi povezavami založbe s skoraj vsemi evropskimi založniki je pripomogla k mednarodni uveljavitvi slovenskih ilustriranih knjig za otroke; posamezne izdaje so v visokih nakladah izšle v več kot desetih jezikih.

Zorka Peršič je bila v letih od 1966 do 1970 predsednica Unescove Mednarodne zveze za mladinsko književnost, prejela je češko in slovaško priznanje za zasluge pri razvoju knjig za otroke, leta 2002 pa Schwentnerjevo nagrado, najvišje slovensko priznanje za življenjsko delo na področju založništva in knjigotrštva. Zorka Peršič se je rodila na današnji dan leta 1914 v Kilovčah pri Premu.