Sotočja

Enourna oddaja, vsak ponedeljek ob 20.00, je namenjena vsem, ki želite bolje spoznati raznoliko življenje rojakov v sosednjih državah. Številni posamezniki in društva v Furlaniji -Julijski krajini, na avstrijskem Koroškem in Štajerskem, v Porabju, Istri, na Reki, v Gorskem Kotarju, Zagrebu in Medžimurju se trudijo ohraniti in okrepiti slovensko identiteto. Kako? Prisluhnite jim!

Po poti z rojaki iz sosednjih držav

Od deželnih volitev na avstrijskem Koroškem, parlamentarnih volitev v Italiji, prvega ženskega časopisa Slovenka, z bibliobusom k rojakom v hrvaški Istri do pohoda iz goričkih Budincev do porabskih Andovcev

Darko Šonc: ‘Slovenci in Hrvati so zgodovinsko povezani!’

Leto 2018 prinaša rojakom iz sosednjih držav veliko - tudi volilnih - izzivov. Kaj pa Slovenci na Hrvaškem?

Blek Panters in njihov Kenebek – ta buljši krempir

Prvo druženje z rojaki iz sosednjih držav v novem letu bo koncertno radoživo s skupino Blek Panters iz Doberdoba. Pop-rock skupina, ki poje v domačem […]

I’ll be home for Christmas

Ponovitev božičnega koncerta Katarine Hartmann z gosti

Za slovensko skupnost je pomemben razvoj in ne le obstoj

Več Slovenije iz zamejstva tudi na RTV Slovenija! Kaj pomeni kriza finančnega holdinga KB 1909 za Slovence v FJK? Statutarna spodbuda za Slovence v Miljah. Slovenščina v Porabju tudi kot jezik zaposlovanja. Koroški študenti kritični do nove črno modre avstrijske vlade. Mladi v Gorskem kotarju za več povezovanja.

Več Slovenije v zamejstvu in več zamejstva v Sloveniji

Po 1. seji sveta vlade za Slovence v zamejstvu, z dr. Barbaro Riman o položaju Slovencev na Hrvaškem, z Bernardom Sadovnikom o razmerah v Avstriji, z Vesno Guštin o prehranjevalnih navadah tržaškega podeželja, z Jelko Pšajd pa o smrtnih šegah v Pomurju in Porabju

‘Ker sem doraščal na avstrijskem Koroškem, je nemščina v nasprotju s slovenskim jezikom, zato v njej ne morem peti!’

Z Nikolajem Grilcem o njegovem najnovejšem glasbeno - literarnem projektu Temper. Kdaj bo Narodni dom v Trstu spet slovenski? Skrb za slovenska narečja v Videmski pokrajini. Uspešno delovanje vzorčne kmetije v Porabju in alpinistične vezi med Slovenci in Hrvati.

Predstavništvo slovenske manjšine v FJK potrebuje spremembe

Kako pa so s svojim položajem zadovoljni porabski Slovenci in prekmurski Madžari? O Florjanu Lipušu, ki piše, da reši samega sebe, knjižni beri slovenskih založb v Italiji in "morčičih" Ludmile Ličen

Slovenski dom Bazovica – drugi dom rojakov z Reke – že 70 let

Praznično med Slovenci na Reki in v Poreču, z dolgoletnim tržaškim novinarjem Sašo Rudolfom o slovenščini in očetu Ivanu Rudolfu, Polet v svet Ivane Kampuš in 10-letnica maševanja v slovenskem jeziku v Monoštru

Skrb za slovenski jezik tudi pod avstrijskimi koši

Od Rima prek Kanalske doline, Gornjega Senika, Koša iz Celovca in košarke, reške Bazovice v Slovensko stalno gledališče Trst