dr. Milan Trobič - novinar, komentator

Dr. Milan Trobič, diplomirani sociolog kulture, magister etnologije in kulturne antropologije, in doktor etnoloških znanosti, je novinar komentator v uredništvu dokumentarno-feljtonskih oddaj na Prvem programu Radia Slovenija ( od 2015). Od leta 1988 do 2015 je delal v uredništvu notranje političnih in gospodarskih dodaj Radia Slovenija. V tem času je novinarsko spremljal proces preoblikovanja družbene lastnine – privatizacijo, stanovanjsko reformo, v zadnjem času pa gospodarski razvoj – promet, transport, gradbeništvo. Poleg tega je spremljal proces proti četverici (JBTZ), oblikovanje prvih političnih strank, prve večstrankarske volitve, delo nekdanje Skupščine in nato Državnega zbora, pa tudi naravne ujme in drugo. Od leta 1984/85 do 1988 je delal kot redni novinarski sodelavec na Valu 202. Od leta 1988 pa je redno zaposlen na Radiu Slovenija. Je avtor številnih poljudnih in znanstvenih člankov, in avtor treh samostojnih monografij: Furmani – Skozi Postojnska vrata do morja in naprej ( 2003), Po Krpanovi sledeh (2005), Še vedno na prepihu (2016). Kot avtor in scenarist je pripravil tudi več dokumentarnih filmov in prispevkov: Polhanje na Notranjskem (1997/98), Aleluja, Andrej Žigon (2002), Trilogija – pozabljena dediščina, Hrušica, dokumentarni film (2009), Trilogija – pozabljena dediščina, Vrh treh kraljev, med Rupnikovo linijo in alpskim zidom, utrdbe in ostanki vojne, dokumentarni film (2009). Trilogija – pozabljena dediščina, Logaška planota, dokumentarni film (2009). Idrijska železnica, I. in II. del. dokumentarni film (2013/2014). Kot strokovni sodelavce je sodeloval pri dokumentarnem filmu Obrazi Planinskega polja (2007) RTV TV Slovenija. Trenutno nadaljuje etnološke terenske raziskave, in zbira arhivsko gradivo.

Janez Pikon

Strasten planinec, pohodnik in gornik ter pravi polihistor Bohinja in okolice

Bohinjska zimska olimpijada pritegnila vse evropske države

Pred drugo svetovno vojno se je pod Voglom veliko dogajalo.

Podlipska dolina

Dolina tisočerih skrivnosti...

Vrhniška enajsta šola

Od zbadljivke do pozitivke...

Šmartno v Goriških Brdih

Kakšna bo usoda tega briškega bisera?

Dušica Šibav

Vinogradnica in vinarka o odnosu do trte in vina

Kult hrane

Hrana preživetje, užitek, orodje nadzora...

Rakov Škocjan

Po sledeh skrivnostnega energijskega kroga, ki že vrsto let buri domišljijo.

dr. Peter Fister

Ko te tujina občuduje in domovina zavrača ...

Udin boršt

Izhodišče za učne, pohodne poti...