Jernejka Drolec

Jernejka Drolec - Novinarka

Jernejka Drolec je rosna otroška leta preživela v dveh idiličnih vasicah v Tuhinjski dolini, najprej pri starih starših v mlinu, nato na kmetiji drugih starih staršev. Osnovno šolo in splošno gimnazijo končala v Kamniku. V dijaških in študentskih letih se precej kulturno udejstvovala v okviru KD Pedenjmožic, nastopala v dramskih igrah, pesniških večerih, recitalih in spektaklih. Po objavi pesmi v skupinski zbirki Tempora mutantur 1 in 2 opustila pisanje poezije. Končala univerzitetni študij zootehnike na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Po opravljenih izpitih eno leto poučevala predmet živinoreja na Srednji agroživilski šoli v Ljubljani, nato pa priložnostno opravljala administrativna dela in se poskusila kot spikerka na Radiu Kranj. Na Radiu Slovenija začela v redakciji za poročila o stanju na cestah. Diplomirala leta 1993, s področja genetike in selekcije ovac, pri mentorju prof. dr. Francu Zagožnu in somentorju Dragu Kompanu. Na Radiu Slovenija redno zaposlena od 1993. V notranje politični in gospodarski redakciji pokrivam področje kmetijstva, gozdarstva in prehrane. Prosti čas najraje preživljam v naravi, po možnosti nad 1500 metri nadmorske višine ali ob vodi. Dolgoletna učenka joge. Obiskovalka gora. Vrtičkarica. Zagovornica narave in njenih zakonitosti.

Izločena ali zavržena zdravila končajo v talni vodi

V pitni vodi strokovnjaki zaznali antibiotike, hormonske motilce in pesticide

Obeta se teden polarnega mraza

Kako poskrbeti za svoje zdravje in zdravje živali

Nova razpisa za prenos znanja v kmetijsko prakso

Spodbujanje partnerstva med kmetom, svetovalno službo in znanstveno raziskovalno ustanovo

Sobivanje z velikimi zvermi za kmete in lovce postaja vse bolj nemogoče

Ukrepi za sobivanje niso usklajeni in problematika ostaja nerešena

O zahtevkih za pomoč po lanski pozebi in odprtih ugodnih kreditih Regionalno razvojnega sklada

Lanska že druga zaporedna pozeba je močno prizadela pridelovalce sadja in grozdja. Kot oblika pomoči zanje sta trenutno odprta dva razpisa z ugodnimi krediti pri […]

Ukinitev usmrtitve zdravih živali

Predlog novele zakona o zaščiti živali ukinja možnost usmrtitve

Vreme in katastofalne posledice za kmetovalce

S kakšnim paketom ukrepov na pomoč prihaja kmetijsko ministrstvo?

Slovenska potica le s certifikatom

Po prekmurski gibanici, belokranjski pogači in idrijskih žlikrofih zaščitili tudi potico

Nacionalna zaščita slovenske potice

Dve leti trajajoč proces zaščite najbolj spoštovane slovenske praznične jedi

Veter polomil gozd, a škoda ne bo dosegla tiste po žledolomu

Direktor Zavoda za gozdove Damjan Oražem ocenjuje škodo zadnjega vetroloma