Milan Krapež

Milan Krapež

Prizma optimizma

Na odru Kulturnega doma Joža Ažmana bodo nastopili: Big band RTV Slovenija z dirigentom Tadejem Tomšičem, izjemna  vokalna solistka BILBI, domačinki – sopranistka Janja Hvala in pripovedovalka  Karmen Zupan, Gagajevca Sašo Hribar in Aleksander Pozvek ter Milan Krapež, ki bo vodil letošnjo premierno oddajo Prizma optimizma.